Etelä-Karjalan malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa

Sastamalan kaupungin pitäisi olla maailman paras kasvupaikka lapselle. Kaikille se ei sitä valitettavasti vielä ole. Kiusaaminen on sitkeä ongelma, joka pesii edelleen yhteiskunnassamme ja kouluissa. Kiusaaminen on yksi merkittävimmistä riskitekijöistä nuorten mielenterveyden taustalla. 50% mielenterveyshäiriöistä alkaa jo ennen 14 ikävuotta, 75% ennen 24 ikävuotta. Kuten moni muukin ilmiö, myös kiusaaminen muuttaa jatkuvasti muotoaan ja löytää…Lue lisääEtelä-Karjalan malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa

Valtuustoryhmän aloite: Kiitos että ostat Sastamalasta

Tuoreiden uutisten mukaan Sastamalan kaupunki ostaa vain noin kolmanneksen hankinnoistaan yksityisiltä yrityksiltä ja prosenttiosuus on pienentynyt kahdessa vuodessa. Samassa ajassa kuntayhtiöiden osuus ostoista nousi 15 prosentista 22 prosenttiin. Vertailun vuoksi esimerkiksi saman kokoluokan Valkeakoski ostaa yksityisiltä lähes puolet hankinnoistaan ja Nokia yli puolet. Sastamalan kaupungin ostot vuodessa ovat noin 100 miljoonaa euroa. Kolmannes näistä ostoista…Lue lisääValtuustoryhmän aloite: Kiitos että ostat Sastamalasta

Valtuustoaloite yritysvaikutusten arvioinnista

Kokoomuksen ja KD:n valtuustoryhmä esittää, että Sastamalan kaupungissa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointi muissakin hankinnoissa kuin pelkästään strategisissa hankinnoissa. Kaupungin päätökset vaikuttavat suoraan tai välillisesti yrityksiin, päätettiinpä sitten koulutus-, hankinta-, asunto- tai kaavoituspolitiikasta. Suurin osa tehdyistä päätöksistä siis joko tukee tai heikentää yritysten menestymis- ja toimintaedellytyksiä. Päätösten yritysvaikutusten arviointi ei tarkoita sitä, että päätöksiä tehtäisiin yritysten…Lue lisääValtuustoaloite yritysvaikutusten arvioinnista

Valtuustoryhmän aloite: Harrastustakuu

Harrastustakuun tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle vähintään yksi harrastus. Lasten ja nuorten harrastaminen parantaa oppimista, kehittää sosiaalisia taitoja sekä tuo mielekästä tekemistä vapaa-aikaan. Jokaisella lapsella on oikeus harrastukseen. Tuoreimman nuorisobarometrin mukaan 35 prosenttia nuorista (alle 29-vuotiaat) on jättänyt harrastuksen aloittamatta rahanpuutteen vuoksi. Nuorista enää hieman reilu puolet kokee kiinnittyvänsä suomalaiseen yhteiskuntaan, kun vielä…Lue lisääValtuustoryhmän aloite: Harrastustakuu