Maalittamisesta

Äetsän yläkoulun tulevaisuutta on käsitelty Sastamalan valtuustossa kouluverkko 2030 -selvityksen yhteydessä maaliskuun 2020 valtuustossa, talouden tasapainotusohjelman hyväksymisen yhteydessä kesäkuun 2020 valtuustossa sekä vuoden 2021 talousarviokäsittelyssä joulukuun 2020 valtuustossa. Valtuuston päätökset ovat noudattaneet ryhmien välisiä sopimuksia, eli että Äetsän koulun oppilaat siirtyisivät Sylvään koulun oppilaiksi 1.8.2024.

Kantani tähän asiaan on ollut siis selvillä ennen kuntavaaleja, joten minua ei olisi tarvinnut maalittaa takinkäännöksen vuoksi – näin nyt kuitenkin on käynyt. Toki muitakin valtuutettuja on vahvasti ja kyseenalaisesti painostettu äänestämään talousarviokokouksessa Äetsän koulun kahden optiovuoden puolesta. Tosiasiassa toiset kannattavat vain optiovuosien käyttöä, toiset jopa investointia yläkouluun ja kahteen alakouluun. Jotkut myös tunnustavat tavoittelevansa yhtä yhtenäiskoulua, jolloin Pehulan ja Kiikan alakoulut siis sulkeutuisivat.

Vaikka olen optimisti luonteeltani, niin epäilen Sastamalan kykyä ja halua investoida Äetsän alueelle kolmeen eri kouluun, siksi pitää valita. Minulle on selvää, että puolustan päiväkoteja ja alakouluja kaikissa kaupunginosissa, ne ovat numero yksi, lapsiperheiden arjen kivijalka. Päiväkotia ja alakoulua pienet lapset tarvitsevat jopa 11 vuotta, kun lasketaan yhteen päivähoito 3 vuotta, esikoulu 2 vuotta ja alakoulu 6 vuotta.

Käyttötalous on pidettävä tasapainossa yläkoulujen yhdistämisellä, kuten palveluverkkosuunnitelmassa päätettiin, ei hakemalla 660 teur muista kouluista tai sivistyspalveluista. Sylväälle pitää joka tapauksessa investoida liikuntasali ja valinnaisaineiden luokat. Tukea tarvitseville Sylväällä pienryhmät ikäluokittain, psykologi, kuraattori ja terveydenhoitaja joka päivä, samoin TAYS Sastamalan palvelut.

Ilmeisesti ansaitsen äänestäjieni luottamuksen sillä, etten äänestä miellyttääkseni vaan etsien tilanteeseen sopivaa ratkaisua. Demokratiassa, jossa onneksemme saamme elää, minulla on valtuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä oikeus valita ja ilmaista mielipiteeni, ilman maalittamista!

Kiitos ja halaus kaikille ystäville, jotka ovat ottaneet yhteyttä ja kannustaneet luottamushenkilöä polun vaikeassa käänteessä. Spesiaali kiitos kuuluu omalle, ihanan kamalalle valtuustoryhmälleni: on mahtavaa saada olla ryhmässä, jossa voi pohtia ja väittää, sopeutua ja nousta vastarintaan ja löytää yhdessä aina uusia ratkaisuvaihtoehtoja!

****

Valtuuston TA-kokouksessa tekemäni esitys hävisi siis yhdellä äänellä esitykselle, jonka mukaisesti Äetsän koulu jatkaa vielä kaksi optiovuotta 2024-2026. Tällä hetkellä en tiedä, miten päätöksen vaikutus talouteen tasapainotetaan, mutta edessä se tehtävä valtuustolla varmuudella on.

Pelttarin esitys (boldattu): Henkilöstösuunnittelua jatketaan Palveluverkkosuunnitelman 2030 suunnitelman mukaisesti siten, että Äetsän koulu ja Sylvään koulu yhdistyvät 1.8.2024, eikä Äetsän yläkoulusta muodosteta yhtenäiskoulua. Pehulan ja Kiikan monipalvelukeskukset (päiväkoti + alakoulu) toteutetaan nopeutetussa aikataulussa joko omana investointinaan tai leasing-rahoituksella. Alakoulujen henkilöstön määrä sopeutetaan laskevaan oppilasennusteeseen (yksiköitä vähentämällä ja/tai yhdysluokkia muodostamalla).