Yhdeksän hyvää ja kahdeksan kaunista

Kun luvataan yhdeksän hyvää ja kahdeksan kaunista, siihen sisältyy melkein aina oletus, että ylenpalttiset lupaukset eivät välttämättä toteudu. Tällaisissa tunnelmissa Sastamalan uusi KH ja valtuusto valmistautuvat käsittelemään vuoden 2022 talousarviota: vasta kesäkuussa käydyt vaalit ja niissä annetut lupaukset antavat pontta vaatia muutoksia ja parannuksia kaupunginjohtajan esitykseen. Erityisesti tämä koskee uusia valtuutettuja, joita on noin puolet valtuustosta.

Me, jotka olemme olleet mukana tasapainottamassa taloutta edellisessä valtuustossa, lienemme vähemmän halukkaita lisäämään käyttötalousmenoja. Niiden hillitseminen on ollut tärkeää, jotta pystymme purkamaan investointipainetta lähivuosina.

Sastamalan uusi valtuusto sai tulikasteensa, kun koronan vuoksi siirtyneet kuntavaalit jättivät talousarvion tekemiselle ennätyslyhyen ajan. Valtuuston ensimmäinen kokous oli 16.8.2021, jonka jälkeen valtuutetut ovat saaneet luottamushenkilökoulutusta, on ollut talous- ja investointiseminaaria, on päivitetty strategiaa. Talousarvion valmistelu on käynnistynyt lautakunnista ja välillä myös valtuustoryhmät ovat neuvotelleet.

Kaupunginjohtajan TA-esitys vuodelle 2022 on tasapainossa, kiitos siis edellisen valtuuston tasapainotusohjelman. Tasapainossa ovat myös suunnitteluvuodet 2023-2024 niillä tiedoilla, jotka meillä nyt ovat käytettävissämme. Kun Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023, Sastamalan toimintakatteesta jopa noin 68% siirtyy hyvinvoitialueelle. Veroprosentin leikkaus vahvistetaan vasta keväällä 2022, mutta talousarviossa on käytetty arviota 9,11%. Myös verotulotasaus ja valtionosuudet lasketaan jatkossa uudella tavalla. Oleellinen kysymys vuoden 2023 alussa onkin, että säilyykö Sastamalan vuosikate vähintään nykyisellä tasolla, kuten nyt talousarviossa arvioidaan. Vuosikate kertoo sen, miten pystymme kattamaan kasvavat poistot.

Vuoden 2022 talousarvio onkin poikkeuksellinen isojen investointisuunnitelmien vuoksi. Kaupunginjohtajan esityksessä Mouhijärven yhteiskoulua – käytännössä sen yläkouluosaa – uudisrakennettaisiin 9 miljoonalla eurolla 2022-2023. Sen jälkeen Sylvään koululle rakennettaisiin Taitotalo, jota myös Sastamalan Opisto käyttäisi iltaisin. Tämän investoinnin jälkeen Äetsän yläkoulun oppilaat siityisivät Sylvään koulun oppilaiksi syksyllä 2024. Pehulan monipalvelukeskuksen (varhaiskasvatus, esiopetus, alakoulu) suunnittelun ja rakentamisen vuoro olisi vuosina 2024-2025.

Talousarvion käsittely KH:ssa ja valtuustossa on varmasti monenkin äänestyksen päässä. Joka tapauksessa on hienoa, että Sastamalan talous mahdollistaa isot opetustilojen investoinnit. Uimahallille ei tässä suunnitelmassa ole varattu euroja, mutta varmuudella saamme senkin uuden valtuuston käsittelyyn. Muutaman viikon kuluttua näemme, saimmeko sisällytettyä kaikki yhdeksän hyvää ja kahdeksan kaunista lupausta vuoden 2022 talousarvioon.