Kuntavaaliesite 2021

Oman kotikaupungin parhaaksi

Sastamalassa on ihmisen hyvä olla: saamme asua ja yrittää aktiivisessa ilmapiirissä sekä kauniissa kulttuuriympäristössä. Maailma ympärillämme kuitenkin muuttuu ja me sen mukana.

Kuntavaaleissa sunnuntaina 13.6.2021 valittavilta päättäjiltä vaaditaan uudistusmieltä, asiantuntemusta ja vastuullisuutta. Olen ehdolla Sastamalan valtuustoon, koska sydäntäni lähellä ovat ajanmukaiset palvelut Sastamalan eri-ikäisille asukkaille ja yrityksille koko laajan kaupungin alueella. Tunnen perhe- ja yrityselämän arjen ja haluan olla mukana kehittämässä kotikaupungin elinvoimaa kestävällä pohjalla.

Äänestämällä minua annat äänesi vastuunkantajalle

Olen konkari luottamustehtävissä, lisäksi toimin yhteensä kymmenen yrityksen ja yhdistyksen hallituksen jäsenenä. Uskon vankasta kokemuksestani sekä talouden asiantuntemuksestani olevan hyötyä myös Sastamalan neljännessä valtuustossa uusia päätöksiä tehtäessä.

Suuri muutos kuntien tehtävissä, eli sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen maakunnan järjestettäviksi, on toteutuessaan haastava ja kiinnostava. Samalla kunnille jäävien tehtävien merkitys kasvaa entisestään. Onnistuminen asukkaiden hyvinvoinnin, asumisviihtyvyyden, liikenneyhteyksien sekä yritystoiminnan edistämisessä merkitsee Sastamalan elinvoimaisuuden ja vetovoiman vahvistumista.

Olen valmis jatkamaan talkoissa, jos annat äänesi minulle!
Päivi #25

Sastamala: Elinvoimaa kestävällä pohjalla

Hyvinvointia kaiken ikää

Lupaan edistää eri-ikäisten asukkaiden hyvinvointia. Palveluissa pitää hyödyntää uusia tuottamistapoja ja digitalisaatiota sekä parantaa tuottavuutta kaupungin voimavaroja viisaasti hyödyntäen. Sastamalassa huolehditaan siitä, että tarjolla on työtä, asuntoja, kasvatusta, harrastuksia, toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvallista arjen sujuvuutta.

Viihtyisää asumista ja sujuvia liikenneyhteyksiä

Lupaan edistää viihtyisää asumista ja hyviä liikenneyhteyksiä. Vammalan kaupunkikeskuksen sekä taajamien (Karkku, Keikyä, Kiikka, Kiikoinen, Mouhijärvi, Suodenniemi ja Tyrvää) vireyttä pitää edistää ja asumiskustannuksia hillitä. Liikkumismahdollisuuksia keskustan ja taajamien välillä pitää kehittää, samoin kuin raide- ja pikavuoroyhteyksiä. Lähipalveluiden ansiosta arki on meillä lähellä.

Menestyvää yritystoimintaa

Lupaan edistää yritysmyönteisiä toimintamalleja. Paikallisten yritysten on voitava osallistua kaupungin kilpailutuksiin ja kaupungin johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat toimivat ovien avaajina edistääkseen yritystoimintaa. Osaamisen määrää ja laatua on tärkeä lisätä koulutusyhteistyöllä, samoin kuin Sastamalaan suuntautuvaa matkailua markkinointiyhteistyöllä. Lupaprosessimme ovat sujuvia ja ymmärrämme yritysten keskeisen roolin taloudessa.