Ryhmäpuheenvuoro talousarviokokouksessa

Koronan toisessa aallossa

Hyvät valtuutetut, viranhaltijat sekä kokousta seuraavat sastamalalaiset!

Vuoden 2021 talousarviota kuvaa sana sopeutuminen isolla ässällä. Vuosi sitten hyväksyttyyn talousarvioon olimme kirjanneet sopeuttamistavoitteet vuodelle 2020, mutta pelkkä sopeuttaminen ei riittänyt, vaan jouduimme sopeutumaan myös pandemia-tilanteeseen. KH:n kokouksen alku 16.3.2020 pandemian ja valmiuslain sävyttämissä, ennen kokemattomissa puitteissa jäi mieleen, kun seurasimme Suomen hallituksen suoraa informaatiotilaisuutta – asialistalla ollut talouden tasapainotus jäi siinä kohdassa kakkoseksi.

Olemme kuitenkin sopeutuneet ja löytäneet kaupungin hallinnossa ja päätöksentekoelimissä tavan toimia pandemian aikana. Ehkä virus on jopa tuonut tehtäviimme perspektiiviä ja mittasuhteita? Joka tapauksessa tämän valtuustokauden laadukkaimmat keskustelut käytiin valtuustoryhmien välisissä neuvotteluissa. Myös asukkaiden osallistumisessa nähtiin uusia piirteitä ja hyvää yhteistyötä.

Vuoden 2021 talousarvio on hyvin laajan ja monivaiheisen valmistelun ja päätöksenteon ansiosta nyt tasapainossa. Emme velkaannu ja lainat per asukas pysyy kohtuullisella 2500€ tasolla. Vuosikate kattaa poistot lähes kokonaan ja taseessa on menneiden vuosien ansiosta 19 meur omaa pääomaa. Tuloveroprosentti pysyy korotuksen jälkeen maakunnan keskiarvossa.

Kokoomuksen valtuustoryhmä ei esitä muutoksia käsittelyssä olevaan talousarvioon. Hyvin tarkka talouden suunnittelu on kuitenkin tarpeen, koska tiedämme vuoden 2020 päättyvän kohtuulliseen lopputulokseen vain sen ansiosta, että valtion tukitoimet kompensoivat koronamenetyksiä ja kohentavat kuntatalouden tilannetta merkittävästi tänä vuonna. Vastaavaa ei ole tiedossa jatkossa. Päinvastoin Marinin hallitusohjelma sisältää lisätehtäviä kunnille: keskeisiä toimia ovat mm. oppivelvollisuuden pidentäminen, vanhuspalveluiden henkilöstömitoitus, subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen ja ryhmäkokojen pienentäminen sekä sote-palveluiden palvelurakenteen kehittäminen. Hallitusohjelman mukaan näihin toimenpiteisiin osoitetaan täysi valtion rahoitus tai vastaavasti muita tehtäviä tai velvoitteita poistetaan. Todellisuus saattaa kuitenkin osoittaa meille, että edellä mainittu lista tuo meille lisäkustannuksia, joista niistäkin on kaupungin selvittävä. Talousarvioomme tai suunnitteluvuosille näihin kustannuksiin ei kuitenkaan ole varauduttu.

Sivistystoimen suuri ponnistus oli palveluverkkoselvitys ja sen perusteella tehty päätös suuntaviivoista kymmenen vuoden ajalle. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestäminen tarkoituksenmukaisissa tiloissa ja ryhmissä sopivan kulkumatkan päässä vaatii hyvää suunnittelua ja varmasti myös sopeuttamista jatkossakin. Investointiohjelman suurimmat panostukset osuvatkin juuri sivistystoimen tarpeisiin, joista kiireellisimpinä Mouhijärven Yhteiskoulun investointi, Kiikoisten päiväkoti sekä Suodenniemen urheilutalo. Tärkeä askel on myös Sylvään koulun Taitotalon hankesuunnitelma. Tilaohjelma ja kiinteistöjen salkutus on tärkeä työkalu, jolla toivottavasti voimme jatkossa välttää sellaiset isot yllätykset, jotka käänsivät aikaisempina vuosina investointisuunnitelmamme uuteen asentoon.

Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä talousarviossa on huolehdittu kaupungin vetovoiman kehittämisestä. On tärkeää kehittää palveluja ja prosesseja jatkuvassa vuorovaikutuksessa asukkaiden ja yritysten kanssa. On myös tärkeää aika ajoin pysähtyä pohtimaan visiota ja strategiaa sen saavuttamiseksi: ”Muuttovoittoinen moderni Sastamala” on meidän kirjauksemme kaupungin tavoitetilasta, ja sen mukaisesti myös tämä talousarvio on laadittu.

Vetovoimaisilla alueilla, kuten Ellivuoressa, edetään maankäyttösopimuksen mukaisesti rakentaen tiet ja kunnallistekniikka. Vammalan tien jatkeen kaavoitus tuo mukanaan mahdollisuuden Vammalan keskusalueen tiivistämiselle. Toisaalla taas on tarvetta päivittää tonttivarantoa esim. yhdistämällä pieniä

tontteja tai toisaalla kaavoittamalla alueita pienille omakotitaloille – tai rakentaa kerrostaloja järvimaisemaan! Vammalan keskustan, Mouhijärven maisemakylien sekä Sykkeen ja muidenkin teollisuusalueiden tonttien markkinointiin pitäisi löytää toimivat kanavat. Käsityksemme mukaan viesti yrityksistä kaupunkiin päin on, että asiat hoituvat sujuvasti ja tästä on syytä pitää tiukasti kiinni! Yritykset ovat tehneet viime vuosina isoja investointeja Sastamalan alueelle, ja toivomme tietenkin, että hyvän yhteistyön avulla panostukset jatkuvat. Sastamalaan on sijoittunut myös yksityisiä palvelun tarjoajia julkisen palvelun rinnalle, mikä parantaa kaupungin vetovoimaa. Huomiotta ei voi myöskään jäädä yhteistyön lisääntyminen kolmannen sektorin kanssa: talkootyö lisää asumisviihtyvyyttä ja mahdollistaa hankkeita, joihin kaupunki ei yksin voisi ryhtyä. Vuoden pimeimpinä päivinä on mieluista ja helppoa valita esimerkeiksi ”valot pimeyksien reunoilla”: toria koristavat valopuut ja joen yli rakentuneen Riippusillan jouluvalot 🙂

Lämmin kiitos viranhaltijoille hyvässä yhteistyössä sujuneesta talousarvion valmistelusta. Kokoomuksen valtuustoryhmä toivottaa kaikille kaupungin työntekijöille sekä kaupungin asukkaille kaikissa seitsemässä kaupunginosassa – vai pitäisikö sanoa 12 kirkonkylässä – rauhallista joulun aikaa!