Valtuustoryhmän aloite: Kiitos että ostat Sastamalasta

Tuoreiden uutisten mukaan Sastamalan kaupunki ostaa vain noin kolmanneksen hankinnoistaan yksityisiltä yrityksiltä ja prosenttiosuus on pienentynyt kahdessa vuodessa. Samassa ajassa kuntayhtiöiden osuus ostoista nousi 15 prosentista 22 prosenttiin. Vertailun vuoksi esimerkiksi saman kokoluokan Valkeakoski ostaa yksityisiltä lähes puolet hankinnoistaan ja Nokia yli puolet.

Sastamalan kaupungin ostot vuodessa ovat noin 100 miljoonaa euroa. Kolmannes näistä ostoista on sairaanhoitopiirin palveluja. Jos kaupungin hankinnat yksityisiltä kasvaisivat nykyisestä kolmanneksesta reiluun puoleen kuten Nokialla, se tarkoittaisi noin 20 miljoonan euron lisämyyntiä oman kunnan ja lähikuntien yrityksille.  Tämä tietäisi lisää paikallisia työpaikkoja ja lisää verotuloja kunnille.

Kokoomuksen valtuustoryhmä