Valtuustoaloite yritysvaikutusten arvioinnista

Kokoomuksen ja KD:n valtuustoryhmä esittää, että Sastamalan kaupungissa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointi muissakin hankinnoissa kuin pelkästään strategisissa hankinnoissa.

Kaupungin päätökset vaikuttavat suoraan tai välillisesti yrityksiin, päätettiinpä sitten koulutus-, hankinta-, asunto- tai kaavoituspolitiikasta. Suurin osa tehdyistä päätöksistä siis joko tukee tai heikentää yritysten menestymis- ja toimintaedellytyksiä.

Päätösten yritysvaikutusten arviointi ei tarkoita sitä, että päätöksiä tehtäisiin yritysten ehdoilla. Arvioinnin tarkoitus on varmistaa, että päätöksentekijä harkitsee asiaa myös yritysten näkökulmasta. Jos vaikutukset todetaan seutukunnan yritysten kannalta negatiivisiksi, pitää pohtia olisiko asiassa mahdollista toimia toisin. Lisäksi etukäteisarvioinnilla pystytään optimoimaan päätösten mahdolliset myönteiset vaikutukset.

Parhaiten yritysvaikutusten arviointi onnistuu ottamalla se kiinteäksi osaksi kaupungin päätösten valmistelua, mutta arviointi ei saa lisätä kaupungin byrokratiaa. Esitämme, että Sastamalassa valmistellaan sellainen menettely, joka voi olla jouheva ja luonnollinen osa päätösten valmistelua ja päätöksentekoprosessia.

Sastamalassa 17.12.2018

Kokoomuksen ja KD:n valtuustoryhmä