Uusi hallintosääntö

Uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017. Valtuusto käsittelee asiaa huomenna, jotta valittavalla uudella valtuustolla on selvät sävelet, miten aloittaa. Kaupungin uuden organisaation muoto tuli päätettyä jo viime vuoden kesäkuussa.

Hallintosääntö on tärkeä paperi mm. delegoinnin ja rahankäytön rajojen suhteen. Mielikuvitus ei vaan mitenkään tahdo riittää sanamuodon testaukseen – vasta käytäntö sitten osoittaa, osuivatko sanoitukset käytännön luottamushenkilö- ja virkahenkilöorganisaation työnjakoon sopivasti, vai pitääkö uuden valtuuston ryhtyä korjaamaan. Toivotaan, ettei niin käy.

Uudessa organisaatiossa on kaksi pysyvää kaupunginhallituksen alaista jaostoa. Henkilöstöjaoston lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto saa nyt hallintosäännössä oman valtuutuksensa. Viime maanantain KH:n kokouksessa päädyimme ehdottamaan valtuustolle, että KH kasvatettaisiin 11 jäseneen, koska jaostoihin nimetään 4 + 3 KH:n jäsentä (tai varajäsentä), lisäksi KH:n edustaja nimetään lautakuntiin 4 ja puheenjohtajistoon kaiketi 3 (sisältää liudan edustustehtäviä kauden aikana). Vielä, kun tähän lisätään tasa-arvovaatimus, niin kyllä riittää pohtimista tehtävien jaossa. Varmaa on, että näiden lisäksi tulee vielä jotakin muuta, mihin valitaan KH:sta edustaja, joten tuplatehtäviä on tällä 11 jäsenelläkin tiedossa.

Uudessa organisaatiossa on myös uusia nk. vaikuttamistoimielimiä, eli elinkeinopoliittinen neuvottelukunta ja kulttuuriasiain neuvottelukunta. Niissä pyritään tuomaan kaupungin virkahenkilöt, yritykset ja kolmas sektori säännölliseen kontaktiin, jotta yhteistyö kehittyisi kaikkien osapuolten hyödyksi. Nyt käsillä olevassa hallintosäännössä neuvottelukuntien tehtäviä ei ole määritelty, koska ne eivät ole kaupungin virallisia elimiä. Kokoonpanon ja tehtävien määrittelyn aloittaa vielä nykyinen KH, mutta uusi luottamushenkilöorganisaatio päättää. Odotan mielenkiinnolla, miten nämä neuvottelukunnat pääsevät alkuun ja tulokselliseen työhön.

Muistan uuden Sastamalan kaupungin valmistelusta erityisesti kulttuurifoorumin, joka kokoontui keskustelemaan – virallisen valmisteluorganisaation lisäksi – ihmisten mieliä askarruttavista aiheista uuteen kaupunkiorganisaatioon liittyen. Sali pakkasi pursuilemaan väestä: samaa henkeä toivoisin uusille neuvottelukunnille ja niiden järjestämille foorumeille!