Puhe talousarviovaltuustossa 2016

Hyvät läsnäolijat ja kuulijat!

Talousarvion käsittely Sastamalassa on nykyisellään sujuvaa ja harkitsevaa, ja antaa tilaa uusille ajatuksille ja esityksille. Taloussuunnittelun lähetekeskustelu käytiin juhannusviikolla, ja yhdeksän eri käsittelyvaiheen olemme nyt tänään täällä. Yksityiskohtiin ei tänään mennä, sillä lautakunnat jatkavat työtä ja vahvistavat käyttötaloussuunnitelmansa vuoden alussa. Valittu työskentelytapa ei välttämättä tarjoa suurelle yleisölle vauhtia ja vaarallisia tilanteita valtuustosalissa, mutta jakaa työtaakkaa sekä antaa mahdollisuuden laajaan keskusteluun ja suuntaviivojen säätämiseen vielä prosessin aikana.

Kuten kaupunginjohtaja on katsauksessaan todennut, taloussuunnitelma on tulevaisuutta rakentava ja kasvua mahdollistava. Prosessit ovat asettaneet sitovat tavoitteensa valtuuston kolme vuotta sitten laatiman strategian ja sen kriittisten onnistumistekijöiden mukaisesti – tässä saattoi lähes kuulla historian lehden kääntyvän, kun lopulta koko organisaatio on ottanut suuntimat samoin perustein! “Tieto ei riitä, pitää myös pystyä toteuttamaan. Tahto ei riitä, pitää myös tehdä” (Bruce Lee).

Kokoomuksen valtuustoryhmässä talousarvioesitys sai hyväksyvän vastaanoton, eikä meillä ole siihen muutosesityksiä. Neljä vuotta sitten Kokoomuksen vaaliohjelmassa tähtäsimme Kasvun Sastamalaan asiakaslähtöisten palveluiden ja vetovoimaisuuden kehittämisellä. Hallittu sote-palveluiden rakennemuutos, Kasvu ja kulttuuri –palvelujen kehittäminen sekä kaupungin ja yritysten yhteistyön kehittäminen olivat silloin, ja ovat tänään meille tärkeitä!

Talousarviosta näkyy laaja keskustelumme lähipalveluista kontra keskitettävistä palveluista esim. lukioratkaisun, uuden perhepalveluverkoston ja kirjastopalvelujen kohdalla. Sote-palvelujen uudistamisessa on Sotesi osoittanut vahvuutensa Sastamalan elinvoimaa rakentavilla ratkaisuilla, mutta erikoissairaanhoidon rajanveto Aluesairaalan ja Taysin tarjoamien palvelujen välillä ei johda välttämättä yllä yhtä hyviin tuloksiin meidän kannaltamme. Mutta työ on vielä kesken.

Sastamalan kaupungin elinkeinopolitiikka terävöityy, kun elinkeinotoimi siirtyy kaupungin omaan organisaatioon vuoden alussa. Kaupungin uutta 1.6. voimaan tulevaa organisaatiota on virtaviivaistettu ja päällekkäisyyksiä purettu. Hyvä henkilöstöpolitiikka ja hyvä taloudenpito ovat kaiken perusta. Tietenkin on myös asioita, joissa emme ole vielä löytäneet parhaita ratkaisuja, kuten esim. erikoissairaanhoidon budjettien ylittymiset, liikenneyhteyksien ja kuljetuksien kehittäminen tai vaikkapa uimahallin rakentaminen.

Tämän valtuuston viimeinen talousarvio pysyy linjassa myös kaksi vuotta sitten tehdyn valtuustoryhmien tasapainotussopimuksen kanssa. Houkutuksia on kyllä ollut siitä poiketa, se tunnustettakoon. Kunnallisveron korotuksen, 0,75 % vuodelle 2015, sovittiin riittävän ainakin valtuustokauden loppuun. Pudotimme investoinnit poistojen tasolle, eli 7-8 miljoonaan euroon/vuosi. Lukiopalvelujen ja peruskouluverkon muutoksien säästövaikutukset toteutuvat kokonaisuudessaan vuonna 2017. Hoidon porrastuksella (TAYS-VAS-Sotesi) on ollut merkittävät euromääräiset vaikutukset. Samoin olemme saaneet kiinteistökustannusten kasvun hallintaamme kiinteistösalkku-tarkastelun kautta.

Tasapainotussopimukseen sisältyneistä pienistä tuottavuustoimista on lopulta tullut Sastamalassa isoja ja merkittäviä. Kustannukset on pidetty v. 2013 tasolla mm. henkilöstömäärän hallitulla vähentämisellä (15 htv/v). Erityisen tärkeää on myös aktiivinen ote työtoiminnassa ja aktivoinnissa ja mukanaolo valtakunnallisessa kokeilussa. Euromääräinen vaikutus on laskettavissa sadoissa tuhansissa.

Tässä talousarviossa ei oteta lainkaan kantaa vuoden 2019 sote-muutoksiin, koska lainsäädäntöä tai muita perusteita sille ei vielä ole. Tästä helposta harjoituksesta on katse kuitenkin käännettävä nopeasti tulevaisuuteen ja kysymykseen, että mitä soten jälkeen? Miten Sastamalan kaupunki kehittää elinvoimaisuuttaan ja vetovoimaansa, ja miten kaupunki pitää taloutensa tasapainossa uudessa tilanteessa? Kaupungin vakituisten työntekijöiden määrä oli syyskuun lopussa 1372, josta sote-itsehallintoalueen mukana on irtaantumassa 619 vakituista työntekijää. Jäljelle jääviä palveluja jäisi siis tuottamaan tässä tilanteessa 753 kaupungin vakituista työntekijää isohko kiinteistösalkku kainalossaan.

Kokoomuksen valtuustoryhmä kiittää kaupungin johtoa ja koko organisaatiota hyvin sujuneesta talousarvion valmistelutyöstä. Kaupunginjohtajalta kuulemamme motto ”Tehdä oikeita asioita, ja tehdä asiat oikein” on mainio ohje myös uudelle vuodelle. Olemme toiveikkaita ja uskomme kaupungin organisaation ja luottamushenkilöiden yhteiseen työhön!

Kiitos!