Puhe talousarviovaltuustossa 2015

Hyvät läsnäolijat ja kuulijat!

Toivon ensimmäisenä rauhaa meille kaikille Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. Arkiset askareemme menettävät merkityksen, jos yhteiskuntamme suistuu mielivallan ja pelon armoille. Pidetään siis kiinni etuoikeudestamme suunnitella tulevaisuutta ja rakentaa entistä parempaa yhteiskuntaa tänään täällä Sastamalassa.

Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä vuoden 2016 talousarviossa näkyy positiivinen käänne, vaikka talouden tasapaino on vasta hädin tuskin saavutettu. Vaikka vuodesta 2015 tuleekin kolmas peräkkäinen tappiovuosi, olemme nyt rohkean realismin tiellä, ja järjestämässä palvelut varojemme ts. raamin mukaisesti. Veroprosenttien ja talousarvion käsittely nyt ensimmäistä kertaa samassa kokouksessa tukee tätä logiikkaa. Toimintakulut pysyvät viimevuosien keskimääräisellä tasolla.

Vuoden takainen sopimus talouden sopeuttamiskeinoista on tuonut pitkäjänteisyyttä ja levollisuutta talousarvion käsittelyyn. Osa sopeutuksen toimenpiteistä on jo osoittanut tulosta, osa on vasta pääsemässä vauhtiin. Uskomme että salaisuus piilee erityisesti kustannusten kasvun hillitsemisessä, jolloin henkilöstölähtöiset tuottavuustoimet ovat pääroolissa, eikä sanaa ”pienet” edes pitäisi käyttää näiden tuottavuustoimien kohdalla! . Tarkkaa taloudenpitoa tarvitaan erityisesti investointiprojekteihin.

Talousarvion käsittelyssä on uudistettu myös osallistumista. Valtuusto on saanut melko aikaisessa vaiheessa käsitellä investointisuunnitelmaa – myös käyttötalouden painopisteet käsiteltiin seminaarissa hyvissä ajoin ennen kaupunginhallituksen talousarviokokousta. Kun tähän vielä ynnätään vuoden takainen päätös, ettemme käsittele yksittäisiä virkoja tai toimia talousarviokokouksessa, niin vaikuttamiselle löytyy oikea aika ja paikka lautakuntien talousarvio- ja käyttötaloussuunnitelma-kokouksissa. Vertailuna viiden vuoden takainen ennätystilanne, jolloin KH:lle esitettiin yhteensä 20 uuden viran tai toimen perustamista yli valtuuston vahvistaman raamin, ja esim. informaatikon tehtävästä äänestettiin valtuustossa yön pimeinä tunteina. Tuntuisiko siltä, että operatiiviset asiat olisivat löytäneet oikeat fooruminsa, ja byrokratiaakin selätetty?

Kokoomuksen valtuustoryhmä tavoittelee päätöksenteossaan vetovoimaista ja turvallista Sastamalaa sekä asiakaslähtöisiä palveluita. Hyvän maineen saavuttaminen edelläkävijänä ja osaavana uudistajana vaatii ponnisteluja ja tekoja meiltä kaikilta joka päivä. Kokoomuksen ryhmässä olemme vaikuttuneita erityisesti Sotesin osaavasta uudistumisesta ja saavutuksista, jotka ovat saaneet julkisuutta jopa ulkomaita myöden. Muutoksena tulemme esittämään, että perusopetuksen kohdalla säilytämme tavoitteen, että oma perusopetus on sastamalalaisille houkuttelevin vaihtoehto. Perhepalveluverkoston kohdalla esitämme, että toiminnan mittariksi valitaan niiden perheiden lukumäärä, joihin perhepalveluverkoston toimenpiteet ovat vuoden aikana kohdistuneet.

Kokoomuksen valtuustoryhmä kantaa huolta elinvoiman vahvistamisesta, kasvun eväistä ja hyvinvoinnin edistämisestä. Sastamala ei ole yksin vähäisen tonttikysynnän kanssa, tai vaikkapa kivijalkakauppojen karkaamisen kanssa, mutta tulevaisuutta pitää rakentaa myös haastavina aikoina. Kahdeksassa taajamassamme on paljon omakotitaloja ja asuntoja kaupan: meidän tehtävämme on huolehtia, että taajamat säilyvät elinkelpoisina ja houkuttelevina, koska aina on niitäkin, jotka haluavat edullisempaa ja väljempää asumista kuin mitä esim. Tampere pystyy tarjoamaan. Elinvoiman vahvistamista on myös kaupungin aktiivinen rooli työllisyyden edistämisessä.

Toinen painopisteemme on kaupungin oma henkilöstö. Henkilöstön määrän hallittu vähentäminen on oikeutettu tavoite, koska palvelujen tarvitsijoiden määrä eli kaupungin väkiluku on laskenut. Samalla turvaamme mahdollisuuden panostaa uusiin tehtäviin silloin, kun siihen on tarvetta.

Vuonna 2009 kaupungilla oli 850 vakinaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää ja tavoitteena organisaation selkeä keventäminen, rakenteen yksinkertaistaminen, hallinnon vähentäminen ja vakanssien kriittinen tarkasteleminen. Pohdimme silloinkin sote-asioita, ykkösasiana silloin Saspen 650 työntekijän organisaation yhdistämistä kaupungin organisaatioon. Vuoden 2012 alussa vahvuus olikin em. lukujen summa, eli 1506 henkilöä, mukaan lukien Kiikoisten yhdistymisen.

Tänään Sotesin henkilöstömäärä on 803, ja koko kaupungin 1923, joten olemme onnistuneet kasvattamaan kaupungin organisaatiota neljässä vuodessa noin 140 henkilöllä ja noin kuudella miljoonalla eurolla, jos jätämme lomatoimen työntekijät (140) sekä Sastamalan opiston tuntiopettajat (137) tarkastelusta ulos. Sotesin työntekijämäärän lisäys on 101 henkilöä ja muun organisaation 40 henkilöä. Tasapainotusta siis tarvitaan!

Vuoden 2010 talousarviossa vuosikate oli 234 eur/asukas, ja lainat 2237 eur/asukas. Tänään käsittelyssä oleva talousarvio päätyy piirun verran parempiin lukuihin emokaupungin osalta (295 eur/as ja 2105 eur/as), ja Suomen kuntien keskiarvossa olemme kirineet ainakin sote-kustannusten osalta parempaan suuntaan. Pirkanmaan 22 kunnan veroprosentin keskiarvo on tänä vuonna 20,24%, eli Sastamala on 0,5% sen yläpuolella. Yleisen kiinteistöveron keskiarvo on 1,02%, vakituisen asunnon 0,49% ja muun kuin vakituisen asunnon 1,06%. Sastamalan vastaavat luvut ovat näihin verraten kilpailukykyisiä (0,8%, 0,45%, 0,98%). Muutoksena tulemme esittämään maaseudun osaprosessin puunmyyntitulojen nostamista tasolle 350 teur/v. koko suunnitelmakaudelle.

Kokoomuksen valtuustoryhmä kiittää kaupungin johtoa ja koko organisaatiota hyvin sujuneesta talousarvion valmistelutyöstä. Kaupunginjohtajan motto ”Tehdä oikeita asioita, ja tehdä asiat oikein” on mainio ohje tulevalle vuodelle. Olemme toiveikkaita ja uskomme kaupungin organisaation ja luottamushenkilöiden yhteiseen työhön!

Kiitos!