Haastatteluja

Mielenkiintoinen pesti KH:n asettamassa haastatteluryhmässä alkaa olla lopuillaan. Hallintolakimies valittiin jo joulukuussa, kaupunginjohtajan vaali on tänään ja teknisen johtajan valinta tulee maaliskuun valtuustoon. Haastatteluryhmän motivaatio on ollut kohdillaan, koska seitsemän eri valtuustoryhmän edustaminen ja parhaiden kandidaattien tunnistaminen on paljon vartijana olemista. Ryhmämme on kokoontunut kymmenkunta kertaa ja osallistumisprosentti on ollut 100.

Työ on neuvonut tekijäänsä haastatteluryhmässäkin. Valmista kaavaa valintaprosessille ei ollut, joten etenimme askel kerrallaan. Kaksi hakukierrosta sekä hakijoiden julkisuus toi mieleen kyllä senkin vaihtoehdon, että suorahaku (headhunting) saattaisi olla inhimillisempi vaihtoehto näin tärkeiden paikkojen täyttöön. Sastamalan kaupunginjohtaja-kandidaatit pääsivät siis heti julkisen arvioinnin kohteiksi, kun hakemuksensa tai suostumuksensa jättivät. Papereiden, ts. koulutuksen ja työkokemuksen perusteella päätimme kutsua haastatteluun yhteensä seitsemän kandidaattia. Haastattelutilanne toistettiin kaikille samanlaisena. Rekrytoinnin ammattilaisen ja kysymyspatteriston avulla pyrimme selvittämään mm. hakijan motiivia, työkokemuksen laaja-alaisuutta, joustavuutta ja muutosvalmiutta, johtamiskykyjä, vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Kyllä 45 minuuttiin voi mahtua pieni elämä: mitä sanot ja miten sen sanot voi tehdä hyvin vahvan vaikutuksen, tai myös kylvää epäilyksen siemenen.  Soveltuvuustestiin lähtivätkin vain ne kolme, joista haastatteluryhmämme oli yksimielinen.

Testituloksien käsittelyssä toisessa vaakakupissa oli rekrytoinnin ammattilaisten kirjallinen palaute päivän pituisesta testauksesta ja meidän haastattelijoiden oma näkemys kandidaateista papereiden ja haastattelun perusteella. Millä kellon lyömällä kuvaan sitten astui politiikka? Varmasti se oli jollakin tavalla mukana alusta asti, vaikka varmasti vahvin halu meillä jokaisella oli avoimesti etsiä Sastamalalle parasta kaupunginjohtajakandidaattia. Haastatteluryhmän tiukin keskustelu käytiinkin varmasti tuona iltana, jonka lopputuloksena ehdotimme KH:lle kaupunginjohtajan vaalia käytäväksi Malmbergin ja Sirviön välillä.

Nämä kaksi kandidaattia astuivat viime torstaina valtuutettujen eteen esittäytymään ja vastaamaan kysymyksiin 45 minuutin ajaksi. Lisäksi jokainen ryhmä sai oman 15 minuuttisensa. Vastauksien sisällön perusteella on todella vaikea tehdä eroa miesten välillä, niin kuin kun on käynyt ilmi myös paikallislehtien uutisoinnissa.

Mitä kaikkea prosessin aikana on kandidaattien plussaksi ja miinukseksi kertynyt, kulminoituu tänä iltana vaalissa. Jokaisella valtuutetulla on oikeus ja velvollisuus tehdä valintansa Sastamalan parhaaksi – eikä sitä poliittisen mandaatin tai itselle koituvan edun värivivahdetta voida tästä erottaa. Onnea uudelle kaupunginjohtajalle!