Osayleiskaava Stormin kylään

Kaupunki on investoinut Stormin alueelle viime vuosina huomattavasti. Uudessa monitoimikeskuksessa toimii koulun lisäksi kirjasto ja päiväkoti. Alueelle on rakennettu vesi- ja viemäriverkosto, ja kaupunki on myös hankkinut maata täydennysrakentamista varten. Teknisessä lautakunnassa on tällä viikolla Stormin kyläosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman käsittely.

Stormin kyläosayleiskaava toteuttaa Sastamalan kaupungin strategiaa ja kaupunkirakennesuunnitelmaa, jossa taajamat on luokiteltu näin:

Pääkeskus: Vammalan keskusta
Aluekeskukset: Häijää ja Vammalan asemanseutu
Paikalliskeskukset: Uotsola, Suodenniemi, Karkku, Kiikka ja Pehula
Kyläkeskukset: Salmi, Putaja, Stormi, Kärppälä, Kutala ja Keikyä

Kaupunkirakennesuunnitelma noudattaa Pirkanmaan maakuntakaavaa. Sen tavoitteena maaseudun keskuksille on pyrkiminen toimivaan ja taloudelliseen yhdyskuntarakenteeseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Sen mukaan tulisi välttää tarpeetonta hajauttamista, tehostaa infrastruktuurin käyttöä ja vähentää tarpeetonta liikennöintiä.

Haluamme varmasti kaikki, että kaavoitus luo mahdollisuuksia monipuoliselle elinkeinoelämälle ja asumiselle Sastamalassa. Maanhankinta ja kaavoitus kaikkine selvityksineen on kuitenkin aikaa vievää puuhaa, joten resurssit pitäisi osata kohdistaa juuri sinne, missä on kysyntää tulevaisuudessa. Oikeusvaikutteinen yleiskaava-alue on kasvanut 20 % vuodesta 2009 Sastamalassa, mutta suunnitelmana on tuplata alue.