Kaupungin tervehdys Eräperkossa

Arvoisat läsnäolijat täällä Keikyän Eräperkossa. Tuon teille kaupungin terveiset, osin melko tuoreetkin sellaiset, koska valtuusto kokousti eilen reilun puoli päivää.

Nyt hyväksyttyä Sastamalan ensi vuoden talousarviota tituleerataan Rakennemuutosten talousarvioksi, koska moni asia muuttuu Sastamalassa ensi vuoden alussa. Sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat osaksi kaupungin omaa organisaatiota eli kuntayhtymä Saspe loppuu, Elävä maaseutu –osaprosessi siirtyy Yhdyskunta ja ympäristö –prosessiin ja elämänlaatupalvelut osaksi Kasvu – ja kulttuuriprosessia. Lisäksi Sastamalan ruoka- ja puhtauspalvelut Oy aloittaa toimintansa, vaikka kiinteistöosakeyhtiön Hopunkallion rakennus valmistuu vasta vuoden 2013 alkuun mennessä, jolloin suurkeittiökin vastaa aloittaa toimintansa.

Tiedän näiden organisaatio-termien olevan kuntalaisille hieman etäisiä, mutta voisin katsoa niitä tässä hieman keikyäläisin silmin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uutta yhteistoiminta-aluetta kutsutaan nimellä Sotesi, ja sen lähin palvelupiste on Pehulan lääkäri-, neuvola- ja hammaslääkäriasema sekä vanhusten kotipalvelu ja ikäpiste. Itseäni kiinnostaa erityisesti, miten uusi organisaatio pystyy ratkaisemaan päivystysjonot, jotka VAS:in hoitamanakin ovat pysyneet pitkinä. Nokian päivystyksessä käy lehtitietojen perusteella kuusi asiakasta yössä, ja kun päivystys siirtyy Acutaan, niin määrän uskotaan tippuvan vielä kahteen. Sastamalassa päivystyskäyntien määrä on aivan liian korkea verrattuna normaaliin lääkärin vastaanottoon. Jatkossa potilasvirtoja ohjaakin palvelupäällikkö.

Kaiken kaikkiaan Sote-lautakunta hoitaa Sastamalan isännöimänä noin 63 miljoonan euron budjettia, joka on esimerkiksi lähes kolme kertaa Punkalaitumen kunnan koko budjetti ja kymmenkertainen Kiikoisten budjettiin.

Yhdyskunta- ja ympäristön puolella tuoreita asioita ovat mm. juuri julkisen kuulutuksen saanut Hiunun asemakaava, Antinahteen valmistunut viemärityö, sekä työn alle tullut kevyenliikenteen väylä Riippusillalta Käsityöläisentielle sekä Pehulantien varteen. Maaseutulautakunnan valmistelema kaupungin tuen piiriin tulevien yksityisteiden kriteerit hyväksyttiin marraskuun valtuustossa. Äetsä-talossa toimiva Sastamalan tukipalvelut haaveilee jo lisätilasta.

Kasvu- ja kulttuuriprosessin puolella mm. musiikin opetus on voimissaan ja musiikiopiston toimipiste ja toimisto jatkaa rinnakkaiseloaan Paloaseman kanssa. Keikyän ja Pehulan koulut oppilasmäärät ovat melko vakaita. Sastamalan opiston toiminta Keikyän kaupungin osassa on vilkasta ja monipuolista niin kuin aina. Liikunnalla ja kulttuurilla on iso rooli hyvinvoinnissamme!

Kun päästään ensi vuoden puolelle, Sastamalan kaupunki on kolmivuotias. Yhdistymisavustus on käytetty lähinnä investointeihin, ja samoin käy, jos Kiikoinen mahdollisesti päättää liittyä Sastamalan kahdeksanneksi kaupunginosaksi. Uusi yhdistymisavustus käytetään silloin valtaosin Kiikoisista Kiikkaan tulevaan jätevesiputkeen, joka johtaa lopulta rakenteilla olevaan Huittisten vedenpuhdistamoon.

Kiikoisten päätöstä saattaa vauhdittaa tammikuussa tulossa oleva hallituksen esitys kuntauudistuksesta, jonka vauhdittajana on ollut vallitseva epäsuhta siinä, että noin 60 suurinta kaupunkia ja kuntaa rahoittaa loput Suomen kunnista. Sastamala on väkiluvun mukaan suuruusjärjestyksessä 28. suurin kunta Suomessa, ja esimerkiksi Kiikoinen 314. Kiikoisten henkilöstö ja käyttötalousmenot ovat noin 1/20 osa Sastamalan 1500 työntekijästä sekä 120 meur toimintakatteesta. Sastamalan verotulot per asukas ovat kuitenkin kansallisella tasolla keskimääräistä pienemmät, jolloin mekin siis nautimme verotulotasauksesta.

Mikä sitten on Euroopan ja Suomen taloustilanne ensi vuonna, pystytäänkö EU:ssa sopimaan Euroopan vakausmekanismista, joka rauhoittaisi markkinoita, ja miten Suomessa talous ja sen mukaan kuntien valtionosuudet kehittyvät, ei tässä uskalla arvata. Parasta on siis pitää suu säkkiä myöten, joka käytännössä tarkoittaa, ettei palvelujen tuottaminen saa käydä kalliimmaksi kuin mihin verorahoitus riittää. Sastamalassa katsotaan ensi vuonnakin nykyisiä palveluntuottamismalleja uusin silmin, mikä on käynyt hyvin tutuksi jo näiden kolmen ensimmäisen vuoden aikana.

Kaupungin perustehtävä on pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Sastamalassa panostetaan erityisesti asumisympäristöihin, yrittäjyyden ilmapiiriin sekä kirjaan ja kulttuuriin. Sastamalassa uskotaan asiakaslähtöisyyteen, osaavaan henkilöstöön, yhteiseen tahtoon ja rohkeaan realismiin. Näiden arvojen muuttaminen todellisiksi tunteiksi ja teoiksi on meidän kaikkien yhteinen haaste.

Päätöksen teon pitää olla entistä läpinäkyvämpää, sillä vapaa yhteiskunta perustuu luottamukseen. Meidän pitää panostaa yhteenkuuluvaisuuteen keikyäläisinä tässä kaupunginosassa, sastamalalaisina tässä seutukaupungissa, suomalaisina Euroopan unionissa ja kaiken kaikkiaan inhimillisyyteen ja hyvään tahtoon maailmankansalaisina.

Toivotan teille kaikille oikein hyvää joulun odotusta sekä rauhallista joulua!