Sopimukset pidetään

Tarmo Seppä alleviivasi Tyrvään Sanomissa 5.10. Saspen palvelusopimuksen sitovuutta henkilöresurssien suhteen. Sopimus on tietenkin sitova myös rahan käytön suhteen.

Vuosi on pitkä aika ja monet asiat ehtivät kuitenkin muuttua 25.000 asukkaan kaupungissa samoin kuin Saspen 650 henkilön organisaatiossa. Siksi ymmärrän oikein hyvin, ettei jokainen talousarvioon merkitty euro ole samassa kohdassa, kun eletään vuoden loppupuolta – kunhan vain yhteissumma täsmää. Vaikea minun sen sijaan on ymmärtää, miksi kotihoidon lisäresurssitarve tuodaan luottamushenkilöille esille lehtikirjoituksessa, eikä perussopimuksen muutosesityksenä.

Me Sastamalan kaupungin luottamushenkilöt, Tarmo Seppä ja minä mukaan lukien, olemme valmiita hyväksymään Saspen asiantuntijoiden perustelemat palvelusopimuksen muutokset aina, kun esitys perustuu Saspen omaan sisäiseen priorisointiin ja muutos on taloudellisesti mahdollinen. Valtuuston kesäkuussa hyväksymä vanhustenhuollon palvelurakenneselvitys toimii myös hyvänä pohjana yhteisille jatkosuunnitelmille.

Sastamalan luottamushenkilöiden lisäpanostus Saspeen tänä vuonna on runsaat 2 miljoonaa euroa. Tärkeäksi henkilöresurssien lisäyksen kohteeksi nähtiin mm. 5 sairaanhoitajan ja 15 lähihoitajan vakinaistaminen varahenkilöiksi. Tulevan vuoden talousarvion ja sen painopistealueiden käsittely alkaa aivan näinä päivinä.

Päivi Pelttari
Kaupunginhallituksen jäsen