Puhe Pirkanmaan Kansallisille Senioreille

Sastamalan kaupungin puolesta minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi Sastamalaan, tänne Vammalan kaupunginosaan. Vuoden ikäisessä kaupungissamme on sen historiaan liittyen kaupunginosia, joiden nimet juontuvat aikaisemmin alueella olleista kunnista: aikoinaan Vammalaan liittyivät Karkku ja Tyrvää, Kiikka ja Keikyä yhdistyivät Äetsän kunnaksi. Sittemmin valtakunnallisen Paras-hankkeen myötä Vammalaan liittyi Suodenniemi ja vuoden 2009 alusta Mouhijärvi, Vammala ja Äetsä perustivat Sastamalan kaupungin. Laskujeni mukaan siis seitsemän kaupunginosaa.

Uuden kaupungin perustamisen vaikuttimet olivat erityisesti taloudellisia, mutta tavoitteena oli myös riittävän väestöpohjan hankkiminen erilaisille palveluille, päällekkäisen hallinnon vähentäminen sekä kaiken kaikkiaan uudistuminen. Uusi kaupunki syntyi vahvan yhteisen tahtotilan vallitessa, ja toimintaa organisoitiin asiakaslähtöisesti, rohkeasti huomioiden etenkin talouden realismi sekä kestävä kehitys.

Sastamalan kaupunki valmistelee parhaillaan ensimmäistä tilinpäätöstään. Talousarvio oli alun perinkin ylijäämäinen, mutta tilinpäätösvalmistelun tässä vaiheessa näyttää siltä, että tulos on reilusti arvioitua parempi. Runsaan vuoden ikäiselle kaupungille tulos on enemmän kuin tervetullut, koska taantuman vaikutukset tulevat näkymään kuntataloudessa erityisesti tänä vuonna. Joudumme myös suunnittelemaan tulevaisuutta erityisesti vuodesta 2012 eteenpäin, jolloin 2 miljoonan euron vuosittaista yhdistymisavustusta ei enää valtiolta tule.

Ensimmäisen vuoden aikana Sastamalan kaupungin velka kasvoi vain hieman ja kassavarat ovat kunnossa. Vaikeasti ennakoitavat vaihtelut suurissa sosiaali- ja terveydenhuollon määrärahoissa olivat positiiviseen suuntaan. Sastamalan perusturvakuntayhtymä eli Saspe palauttaa n. 1 milj. euroa perusterveydenhuollosta ja vanhuspalveluista ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, johon myös oma Vammalan aluesairaalamme kuuluu, palauttaa vajaan 1 milj. euroa erikoissairaanhoidosta. Olisi ollut täysin mahdollista, että samat erät olisivat voineet poiketa kaikki taloutta heikentävään suuntaan!

Myös kaupungin omien ydinprosessien toiminnasta olemme kirjaamassa miljoonan euron verran budjetoitua parempaa tulosta. Kaupungin organisaatio on jaettu neljään ydinprosessiin, joista määrärahoiltaan suurin on Hyvinvointiprosessi lähes 70% osuudella. Henkilöstöltään suurin prosessi on Kasvatusprosessi, jonka aluetta ovat päivähoito, koulut sekä nuorisotoimi, ja osuus kaupungin taloudesta noin 20%. Yhdyskuntatekniikka toimii jo huomattavasti pienemmällä organisaatiolla, ja toiminta perustuu ostopalveluihin, erityisesti investointien osalta. Elinvoima ja Osaaminen –prosessi pitää sisällään vapaa-aikaan liittyviä palveluja, kuten liikuntatoimen, kirjaston, kansalaisopiston, musiikkiopiston sekä maaseutupalvelut.

Prosessien vastuullisuus hankintapäätöksissä ja muussa taloudenhoidossa johti hyvään tilinpäätökseen, mikä ei ole aivan itsestään selvyys, kun kolme organisaatiota yhdistetään. Yleinen taloustilanne on lisäksi pakottanut valtuustoa ja prosesseja heti kättelyssä tarkastamaan henkilövahvuuttaan ja palveluverkkoaan vuoden 2009 aikana.

Verotulojen kasvu oli Sastamalassa nipin napin positiivinen. Työttömyyden kasvu on ollut maltillisempaa kuin Pirkanmaalla yleensä, johtuen monipuolisesta elinkeinorakenteestamme. Työllisyystilanteen uskotaan kuitenkin heikkenevän tämän vuoden aikana – aivan tällä hetkellä se vielä jää alle 10%. Taloussuunnittelun raamiksi on valtuusto vahvistanut tiukan 2.5 %:n kustannusten vuosikasvun, mikä on poikkeuksellisen pieni aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Talouskysymysten lisäksi Sastamalassa on pohdittu paljon uuden kaupungin tunnettuutta ja mainetta. Vuosi sitten toteutettu imago- ja mainetutkimus osoitti, että tulomuuttajien mielestä Sastamala on turvallinen ja viihtyisä asuinpaikka, mutta luonnollisesti nimeltään vielä melko tuntematon. Alueella sijaitsevien yritysten edustajat sekä kaupungin työntekijät olivat kriittisempiä, mutta vetovoiman kasvuun uskotaan johdonmukaisesti.

Tutkimukseen osallistuneet arvioivat Sastamalassa olevan selvästi eniten parantamisen varaa kaupallisissa palveluissa. Tulomuuttajat toivovat kehitystä myös terveyspalveluihin sekä yllättäen liikunta- ja vapaa-aikapalveluihin, joka toisaalta mainittiin myös kaupungin vahvuutena. Sastamalaan muutetaan etenkin Tampereelta sekä naapurikunnista Punkalaitumelta, Hämeenkyröstä, Huittisista ja Kokemäeltä. Sastamalaa positiivisesti kuvaavina adjektiiveina mainittiin luonto ja ympäristö, ihmiset ja ilmapiiri, sekä kaupungin koko, saavutettavuus ja kehittämishakuisuus. Asuinympäristö koetaan erityisen rauhalliseksi ja luontoon liittyvät harrastusmahdollisuudet runsaiksi, esimerkkeinä vaikkapa Ellivuoren laskettelukeskus ja Lake Side Golf, lentopalloa eli Valepaa unohtamatta. Liikenneyhteydet InterCity junien ja express-bussien ansiosta koetaan hyviksi; maantieyhteydet Helsinkiin, Tampereelle, Poriin ja Turkuun ovat kohtuulliset.

Maine on paikkakunnan tärkeä voimavara. Ulkoisen kuvan rakentamiseen osallistuvat kaikki kaupungin työntekijät ja luottamushenkilöt, asukkaat ja yritykset. Mainetta ei luoda kauniilla sanoilla, vaan teot puhuvat puolestaan. Kaikkien meidän yhteisenä tavoitteena on toteuttaa kaupungin visio ”Kasvun Sastamala”, joka pitää sisällään väestömäärän kasvun lisäksi myös aineellisen ja henkisen kasvun.

Pyrimme toteuttamaan tätä visiota tarjoamalla ensinnäkin ylivertaisen ympäristön asukkaille ja elinkeinotoiminnalle. Hyvänä lähtökohtana meillä on jo olemassa oleva monipuolinen teollisuus- ja pk-yritysten kirjo. Erityisenä piirteenä elinkeinoistamme voisi mainita perheyritykset sekä käsityöperinteeseen ja maaseutumatkailuun liittyvät yritykset – ja isoimmista teollisuusyrityksistä taas mainittakoon Patria Vammas, Kemira, Vexve, Teknikum jne.

Pyrimme luomaan edellytyksiä puoleensa vetäville työyhteisöille sekä säilyttämään niin monimuotoisen ja elinvoimaisen maaseudun, kuin myös elävän kaupunkitaajaman. Sastamala panostaa erityisesti Kirjaan ja kulttuuriin; Sastamala panostaa erityisesti lapsiin ja nuoriin. Sastamala saikin ensimmäisen vuoden aikana pyrkimyksilleen merkittävää tukea, kun Sastamalan musiikkiopiston opetus pääsi valtionosuuden piiriin, ja kun Stormin koulukeskus ja Kirjan Keskukseksi saneerattava Bäckmanin talo Herra Hakkaraisen naapurina saivat niinikään merkittävän tuen.

Tilastokeskuksen ennusteiden mukaan Sastamalan väkiluku kasvaa lievästi vuoteen 2025 mennessä. Tärkein muutostekijä on voimakas yli 75-vuotiaiden määrän kasvu ja samalla vanhuspalvelujen kysynnän kasvu. Tähän pyrimme vastaamaan muuttamalla painopistettä kotona asumisen tukemiseen ja tehostettuun palveluasumiseen ja samaan aikaan vähentämään vanhainkotien pitkäaikaispaikkojen suhteellista osuutta. Yleisellä tasolla kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen pyritään vaikuttamaan mm. asenteisiin vaikuttamalla – kuntalainen ottaa itse vastuuta elämästään – sekä henkilöstön työasenteella, joka painottuu ennaltaehkäisyyn ja kuntouttava työotteeseen.

Arvoisat Pirkanmaan Kansalliset Seniorit

Sykettä Sastamalaan tuovat tietenkin myös monet kuntayhtymät, kuten Sastamalan yrityspalvelu, toisen asteen koulutusta tarjoava Sastamalan koulutuskuntayhtymä, lukuisat seurat ja yhdistykset, samoin kuin Sastamalan seurakunta, jonka tiloissa nytkin olemme. Kuulette tänään yhteisestä ilon aiheestamme, eli Tyrvään Pyhän Olavin kirkosta, jonka miljöö ja taide on nyt kansallisen mielenkiinnon kohteena. Myös Vanhan kirjallisuuden Päivät ja Sastamala Gregoriana saivat viime vuoden aikana erityistä tunnustusta.

Toivon, että vierailunne tänään tänne Sastamalan kulttuurimaisemiin on onnistunut. Sastamalan kaupungin puolesta toivotan teille antoisaa piirin kevätkokousta!