Osoitteena Sastamala

Sastamalan kaupunki perustettiin ajatuksella, että vanhat kunnat lakkaavat ja tilalle perustetaan uusi. Uudelle kaupungille valittiin luonnollisesti myös uusi nimi, joka on näkynyt kuukauden verran noin 25.000 sastamalaisen osoitteessa.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.1. käsiteltiin sekä nimi- että osoiteasiaa. Sastamalan valtuusto kuitenkin hylkäsi yksimielisesti käsittelyssä olleet valitukset ja vahvisti näin kolmen valtuuston joulukuussa 2007 hyväksymän kaupungin nimen sekä järjestelytoimikunnan 5.6.2008 tekemän päätöksen muuttaa kaikkien postitoimipaikkojen nimi Sastamalaksi.

Järjestelytoimikunnan päätökseen vaikutti erityisesti se seikka, että uudella kaupungilla ei olisi ollut yhtään postitoimipaikkaa, jonka nimi olisi ollut Sastamala. Muita nimiä sen sijaan oli yhteensä 16. Miten ne olisivat tukeneet Sastamalan kaupungin yhtenäisyyttä, kasvua ja kehitystä? Miksi käyttäisimme euroja uuden nimen markkinointiin, jos emme kirjoittaisi sitä suoraan asukkaiden ja yritysten osoitteeksi?

Henkilökohtaisesti uskon, että posti osaa perille, vaikka numeron perässä teksti vaihtuu. Jos taas lähden itse liikkeelle, pitää minun varmistua ajoreitistä muulla tavoin, kuin suunnistaa summittaisesti postitoimipaikan mukaan. Katuosoitteen muuttuminen onkin mielestäni isompi juttu ja apulaiskaupunginjohtajan sanoin ”kaikki mahdollinen on tehty, jotta kadunnimien muutokset olisivat välittyneet kaikkiin järjestelmiin”.

Sastamalan taajamien nimet ovat ahkerassa käytössä esim. kaupunginhallituksen kokouksissa ja niitä voi paikantaa kaupungin kotisivujen karttapalvelussa. Toivon myös, että Äetsässä hyvin käyttöönotetut taajamaportit yleistyisivät koko Sastamalan alueelle.

Mielestäni yksi yhteinen postitoimipaikan nimi kuvaa hyvin sitä tahtoa, mikä Sastamalassa vallitsee. Uuden kaupungin perustamisesta on aiheutunut paljon eritasoisia ja -suuntaisia muutoksia, mutta osoiteasiasta tuli yhteinen: kylläkin keskustelua herättänyt, mutta silti myös yhtenäisyyttä rakentava muutos.

Päivi Pelttari
Kaupunginhallituksen jäsen