Haaste ja muutos

Tutkimus kertoo, että sanat haaste ja muutos ovat nykysuomalaisille pelottavia ja negatiivisia. Positiivisia sanoja sen sijaan ovat säilyttäminen, vapaaehtoisuus ja yhteisöllisyys. Tähän on kaikkien helppo yhtyä.

Suomen yli neljäsataa kuntaa katsovat kuitenkin silmiin haasteita ja muutosta. Valtiolta on tasaiseen tahtiin tullut kunnille uusia tehtäviä ilman vastaavaa rahoitusta. Mitä tämä on tarkoittanut Äetsässä?

Peruutuspeilissä

Valtuusto on pohtinut palvelujen laatua ja taloutta monelta kantilta neljän vuoden aikana. Terveyskeskuksen omalääkärijärjestelmä ehti tuskin käynnistyä, kun jo aloitettiin Sastamalan perusturvahanke kuuden kunnan alueella. Vanhuspalvelut päätimme Äetsässä hoitaa itse. Ruoka- ja siivouspalvelun organisaatio uudistettiin ja henkilöstö sai uuden päällikön. Työpajan toimialuetta laajennettiin nuorista kaiken ikäisiin ja paja sai vakituisen työn ohjaajan. Henkilökuntaa on lisätty myös mm. vanhainkodilla.

Ainakin hetkellisesti luovuimme lukion rehtorin ja sivistysjohtajan yhdistelmävirasta. Niinpä lukio onkin menossa uuden rehtorin johdolla täyttä vauhtia eteenpäin: uusitut tilat ovat saaneet uutta sisältöä kun kädentaitojen ja Sarkia-linjan kurssit alkavat. Viidellä ala-asteen koululla lähes kaikki virat on täytetty vakinaisesti ja kouluavustajia on palkattu tarpeen mukaan. Päätös on olemassa myös yläasteen pienryhmäopetuksesta ja erityisopettajan palkkaamisesta.

Vuokra-asuntojen kohtalosta päättäminen kesti kaksi vuotta, mutta nyt remontit ovat osittain jo käynnissä, yksi rivitalo on myyty ja Ulpun kerrostalo on päätetty yhtiöittää ja myydä asunnot siinä kunnossa kuin ne nyt ovat. Keikyän uimahalli myytiin takaisin Finnish Chemicalsille ja opistotalo ollaan vuokraamassa perinnerakentamisen taitokeskushankkeelle. Kevyenliikenteen väyläkin saatiin Honkolaan.

Elävät kylät –hanke on pisti tuulemaan ja kunnassa nähtiin keväällä ensimmäiset tonttimarkkinat. Väljiä tontteja on mennyt kaupaksi etenkin joen varresta. Suuri kiitos kahdeksalle kyläseuralle Äetsän väkiluvun turvaamisesta: olemme pari vuotta pysyneet samoissa lukemissa, eli piirun verran alle 5000 asukkaan. Tielaitos pidättelee Päätien remonttia vuoteen 2008, eikä kunnalla ole varaa laittaa kylän raittia kuntoon omin varoin.

Yritysten lukumäärässä tapahtui 12 nettolisäys vuonna 2003. Voimme arvailla Vammalan seudun yrityspalvelun merkitystä tässä; äetsäläisten kriittisyys VSYP:n toimintaa kohtaan on joka tapauksessa saanut heidät yrittämään tosissaan ja VSYP on Suomen parhaimpia arvosanoja niittävä elinkeinoyhtiö. Laukkulaakso Oy etsii paikkaansa punoessaan Äetsän käsityöperinnettä ja tulevaisuutta yhteen. Myös Ysikuntien strategia ja siitä poikivat hankkeet ovat Äetsälle tärkeitä: olemmehan kerrankin keskellä jotakin!  Äetsän vetykylä-hanke on hahmottumassa VSYP:n ja Prizz Tech Oy:n yhteistyönä.

Liikennevaloissa

Peruutuspeilissä näkyvä lista on niin pitkä, että siitä riittää vielä tulevallekin valtuustolle työtä. Etenkin 1.1.2005 starttaava Saspe on niin suuri organisaatio liikevaihdoltaan ja henkilökunnaltaan, että hiomista riittää, toivottavasti kuntien hyvällä yhteistyöllä! Omassa kunnassa on tekeillä vanhustyön strategia, jonka varassa vanhusten palveluja tulevaisuudessa kehitetään.

Väljemmässä taloustilanteessa valtuusto olisi jo perustanut sivistystoimelle johtajan viran. Myös päätös määräaikaisesta atk-vastaavasta tarkoitti aikalisää, jolloin mietitään miten Äetsän atk-asiat jatkossa hoidetaan. Oman osaamisen vaihtoehtona on tarjolla mahdollisuus liittyä Satuun, eli Sastamalan Tukipalveluun. Kunnan talouden suunnittelu ja valvonta tietenkin kuuluvat aina peruskunnalle itselleen.

Sama pätee kunnan elinkeinopolitiikkaan: sen kehittäminen kuuluu kunnalle. VSYP ja Ysikunnat tuovat elinkeinotoimeen lisäksi sellaista uutta osaamista ja ’pörinää’, mitä ehdottomasti tarvitaan aktiivisessa kehittämisessä ja mihin kunnan omat voimavarat eivät riitä. Toivottavasti edessämme palaa vihreä valo!

Valmiina – nyt!

Mielestäni sellainen muutos on hyvä, josta voi itse päättää. Rakenteet ja hallinto ovat toissijaisia, tärkeintä ovat ihmisten palvelut! Haaste ja muutos ovat Äetsän mahdollisuus säilyä jatkossakin omia päätöksiä tekevänä ja yhteistyökykyisenä kuntana.