Tervehdys Äetsän koulun ja lukion juhlassa 20.4.2002

Arvoisa Ministeri, arvoisat juhlavieraat,

Kunnanhallituksen edustajana sekä kahden Äetsän koulun ja lukion oppilaan äitinä toivotan onnea ja menestystä kaikille koulun oppilaille ja opettajille uusituissa tiloissa.

Tarkoituksen mukaiset työtilat ovat itsestään selvyys niin kauan, kuin ne ovat kunnossa. Jos ne eivät sitä ole, ne alkavat vähitellen vaikuttaa työilmapiiriin, motivaatioon, ja lukion kohdalla myös kilpailukykyyn. Nyt valmistunut saneeraus onkin varmasti otettu täällä kiitollisuudella vastaan, koska tiedämme kaikki kunnan investointikohteilla olevan kovan kilpailun keskenään. Uskoimme kuitenkin päätöstä tehdessämme, että investointi lapsiimme ja nuoriimme kasvaa varmasti korkoa.

Äetsän lukion rehtori Seppo Holkeri ja Äetsän koulun rehtori Aila Rantala ovatkin nyt paljon vartijoina. Koulun seinät eivät yksin rakenna hyvää opinahjoa, vaan suurin merkitys on opettajilla ja opetuksen sisällöllä. Toivotan teille parhainta menetystä luodatessanne joukkojanne tässä muuttuvassa ja kilpailun värittämässä ajassa. Äetsän kunnalle erityisesti lukion menestyminen on strateginen kysymys.

Äetsän koulu ja lukio olivat myös minun kasvupaikkani kolme vuosikymmentä sitten. Uskon, että silloiselle oppikoululaiselle, ja myöhemmin aikuisuuden kynnyksellä olevalle lukiolaiselle lähellä sijaitseva oma koulu takasi osaltaan työrauhan ja mahdollisuuden keskittyä siihen tärkeimpään, eli opiskeluun. Normaaliin kehitykseen kait’ kuului myös vähitellen virinnyt palava halu päästä lähtemään!

Toivonkin, että myös jatkossa Äetsän koulu ja lukio edustavat oppilaille turvaa ja yhteenkuuluvaisuutta, sekä hyvää kasvupaikkaa kasvaa kukin omaksi itsekseen. Toivon myös, että Äetsän koulu ja lukio ovat paikka, josta lapsemme voivat ponnahtaa hyvin eväin varustettuna maailmalle etsimään omaa paikkaansa.