Meillä kotona Äetsässä

Meidät äetsäläiset tunnetaan naapurikunnissa aktiivisina ihmisinä. Peruspalvelujen lisäksi meillä on tarjolla hengen ja ruumiin kulttuuria: aikuisopiskelua, musiikinopiskelua sekä lenkkipolkuja, hiihtolatuja ja pyöräilyreittejä vaikka naapureille tarjota. Kaunis asuttu jokimaisema kutsuu poikkeamaan kantatieltä jokivarren paikallisteille. Ajan henkeen kuuluu nyt kuitenkin halu asua kaupungissa.

Talouden tasapainottamista

Muuttotappio tarkoittaa kunnalle pienempiä tuloja. Samaan aikaan esim. sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntä on kasvussa, joten talouden tasapainotuskeinot ovat vähissä. Se mistä laki antaisi myöten säästää tarkoittaa viimekädessä juuri Äetsän vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä: pikkukouluja, kulttuuritoimintaa ja liikuntamahdollisuuksia. Nehän kaikki ylittävät kirkkaasti saman kokoisten vertailukuntien tarjonnan.

Toinen vaikea asia on valtion ja kuntien välinen työn ja kustannusten jako. Suuria notkahduksia kunnissa ovat aiheuttaneet valtionosuusuudistus, sekä valtiolta kunnille siirtyneet erilaiset tehtävät. Tätä epäsuhtaa kattamaan on Äetsäkin hakenut harkinnanvaraista valtionapua.

Kunta ei voi tehdä varsinaisesti konkurssia, koska kunnalla on verotusoikeus. Verojen korottaminen roimasti yli naapurikuntien veroprosentin ei kuitenkaan tue kunnan tavoitetta kääntää muuttovirta positiiviseksi. Talouden tasapainottamisen suunnittelujaksoksi on Äetsässä kuitenkin valittu kuusi vuotta, mikä mahdollistaa rauhallisen etenemisen.

Arvokeskustelua kunnan palveluista

Palvelut tuotetaan Äetsässä tehokkaasti, kun verrataan palvelujen kustannuksia muiden kuntien kanssa. Nyt tarvitaan päinvastoin jo lisäpanostusta: erikoissairaanhoidon kysyntä yllätti viime vuonna, tulevana vuonna tarvitaan lisää ehkä vanhustenhuoltoon.

Kuluneen vuoden aikana on Äetsässä aikaisempaa aidommin ja laajemmin käyty arvokeskustelua. Palvelujen pelkkä tärkeysjärjestykseen laittaminen kohdistaa huomion vääjäämättä nk. vapaaehtoisiin palveluihin. Jostakin luopumisen sijaan olisi nyt kuitenkin tärkeää tunnistaa myös mahdollisuudet kasvattaa tulovirtaa, ja sitä kautta mahdollisuudet säilyttää palvelut.

Uusia työpaikkoja

Työpaikkojen säilymisen eteen Äetsässä on tehty työtä erilaisten projektien muodossa. Käsityöprojektit saivat jatkoa, kun Sitra päätti toteuttaa monivuotisen hankkeensa laukkuteollisuuden kehittämiseksi. Samaan aikaan myös sekä kumi- ja muovi- että nahka-alan projektit ovat etenemässä seudullisina hankkeina.

Nämä hankkeet ovat hyviä esimerkkejä siitä, mitä kunta ja yritykset yksissä tuumin voivat saada aikaan. Erityisen tärkeänä näen myös projektien kautta aukeavan mahdollisuuden yritysten yhteistyölle ammatti-instituutin, yliopiston ja teknisen korkeakoulun kanssa.

Seutuyhteistyötä

Lounais-Pirkanmaan kunnat aloittelevat yhteistyötä uuden yhteisyrityksen muodossa. Vammalan Seudun Yrityspalvelu Oy palvelee seudun yrityksiä sekä vastaa alueen elinkeinojen kehittämisestä niin kuin elinkeinojohtajat kunnissa aikaisemmin. Kukin kunta vastaa silti itsenäisesti omasta elinkeinopolitiikastaan. Seudullinen yhteistyö ei ole Äetsälle mielestäni niinkään uhka kuin mahdollisuus. Yhteistyöllä voidaan pitää kustannuksia kurissa ja toisaalta osoittaa riittävästi resursseja tärkeisiin hankkeisiin.

Julkinen terveydenhuolto on Suomessa joutunut suuren huomion ja vertailun kohteeksi. Myös oman kuntayhtymämme terveyskeskuksen toiminnassa on nähty parantamisen varaa, mutta vielä ei ole päästy päättämään esim. omalääkärijärjestelmästä. Vaikutusmahdollisuudet vähenevät, kun puhutaan erikoisairaanhoidosta: pienen kunnan mielipiteet palvelujen järjestämisestä jäävät helposti vähemmistöön Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä.

Punainen tupa ja perunamaa Äetsästä

Maaseutumainen asuminen pysyy varmasti aina joidenkin ihmisten ihanteena. Kasvukeskus Tampere saattaakin tulevina vuosina luovuttaa meille paluumuuttajia, kun muotitrendit vaihtuvat taas maaseutuystävällisemmiksi.

Menneellä valtuustokaudella Äetsässä on jo päästy hyvään alkuun entistä väljempien tonttien tarjonnassa, ja joen varresta on tulossa lisää kaavatontteja myyntiin. Tavoitteena on myös tehostaa rakennuslupien käsittelyä nopeaksi ja joustavaksi. Tonttien markkinoinnissa kylien ja kyläläisten aktiivisuus on elinehto: tonttikauppojen ja rakennuslupien sivutuotteena voinemme säilyttää laajan kouluverkkomme ja vapaaehtoiset kulttuuripalvelumme.