Puhe talousarviovaltuustossa 2016

Hyvät läsnäolijat ja kuulijat!

Talousarvion käsittely Sastamalassa on nykyisellään sujuvaa ja harkitsevaa, ja antaa tilaa uusille ajatuksille ja esityksille. Taloussuunnittelun lähetekeskustelu käytiin juhannusviikolla, ja yhdeksän eri käsittelyvaiheen olemme nyt tänään täällä. Yksityiskohtiin ei tänään mennä, sillä lautakunnat jatkavat työtä ja vahvistavat käyttötaloussuunnitelmansa vuoden alussa. Valittu työskentelytapa ei välttämättä tarjoa suurelle yleisölle vauhtia ja vaarallisia tilanteita valtuustosalissa, mutta jakaa työtaakkaa sekä antaa mahdollisuuden laajaan keskusteluun ja suuntaviivojen säätämiseen vielä prosessin aikana.

Kuten kaupunginjohtaja on katsauksessaan todennut, taloussuunnitelma on tulevaisuutta rakentava ja kasvua mahdollistava. Prosessit ovat asettaneet sitovat tavoitteensa valtuuston kolme vuotta sitten laatiman strategian ja sen kriittisten onnistumistekijöiden mukaisesti – tässä saattoi lähes kuulla historian lehden kääntyvän, kun lopulta koko organisaatio on ottanut suuntimat samoin perustein! “Tieto ei riitä, pitää myös pystyä toteuttamaan. Tahto ei riitä, pitää myös tehdä” (Bruce Lee).

Kokoomuksen valtuustoryhmässä talousarvioesitys sai hyväksyvän vastaanoton, eikä meillä ole siihen muutosesityksiä. Neljä vuotta sitten Kokoomuksen vaaliohjelmassa tähtäsimme Kasvun Sastamalaan asiakaslähtöisten palveluiden ja vetovoimaisuuden kehittämisellä. Hallittu sote-palveluiden rakennemuutos, Kasvu ja kulttuuri –palvelujen kehittäminen sekä kaupungin ja yritysten yhteistyön kehittäminen olivat silloin, ja ovat tänään meille tärkeitä!

Talousarviosta näkyy laaja keskustelumme lähipalveluista kontra keskitettävistä palveluista esim. lukioratkaisun, uuden perhepalveluverkoston ja kirjastopalvelujen kohdalla. Sote-palvelujen uudistamisessa on Sotesi osoittanut vahvuutensa Sastamalan elinvoimaa rakentavilla ratkaisuilla, mutta erikoissairaanhoidon rajanveto Aluesairaalan ja Taysin tarjoamien palvelujen välillä ei johda välttämättä yllä yhtä hyviin tuloksiin meidän kannaltamme. Mutta työ on vielä kesken.

Sastamalan kaupungin elinkeinopolitiikka terävöityy, kun elinkeinotoimi siirtyy kaupungin omaan organisaatioon vuoden alussa. Kaupungin uutta 1.6. voimaan tulevaa organisaatiota on virtaviivaistettu ja päällekkäisyyksiä purettu. Hyvä henkilöstöpolitiikka ja hyvä taloudenpito ovat kaiken perusta. Tietenkin on myös asioita, joissa emme ole vielä löytäneet parhaita ratkaisuja, kuten esim. erikoissairaanhoidon budjettien ylittymiset, liikenneyhteyksien ja kuljetuksien kehittäminen tai vaikkapa uimahallin rakentaminen.

Tämän valtuuston viimeinen talousarvio pysyy linjassa myös kaksi vuotta sitten tehdyn valtuustoryhmien tasapainotussopimuksen kanssa. Houkutuksia on kyllä ollut siitä poiketa, se tunnustettakoon. Kunnallisveron korotuksen, 0,75 % vuodelle 2015, sovittiin riittävän ainakin valtuustokauden loppuun. Pudotimme investoinnit poistojen tasolle, eli 7-8 miljoonaan euroon/vuosi. Lukiopalvelujen ja peruskouluverkon muutoksien säästövaikutukset toteutuvat kokonaisuudessaan vuonna 2017. Hoidon porrastuksella (TAYS-VAS-Sotesi) on ollut merkittävät euromääräiset vaikutukset. Samoin olemme saaneet kiinteistökustannusten kasvun hallintaamme kiinteistösalkku-tarkastelun kautta.

Tasapainotussopimukseen sisältyneistä pienistä tuottavuustoimista on lopulta tullut Sastamalassa isoja ja merkittäviä. Kustannukset on pidetty v. 2013 tasolla mm. henkilöstömäärän hallitulla vähentämisellä (15 htv/v). Erityisen tärkeää on myös aktiivinen ote työtoiminnassa ja aktivoinnissa ja mukanaolo valtakunnallisessa kokeilussa. Euromääräinen vaikutus on laskettavissa sadoissa tuhansissa.

Tässä talousarviossa ei oteta lainkaan kantaa vuoden 2019 sote-muutoksiin, koska lainsäädäntöä tai muita perusteita sille ei vielä ole. Tästä helposta harjoituksesta on katse kuitenkin käännettävä nopeasti tulevaisuuteen ja kysymykseen, että mitä soten jälkeen? Miten Sastamalan kaupunki kehittää elinvoimaisuuttaan ja vetovoimaansa, ja miten kaupunki pitää taloutensa tasapainossa uudessa tilanteessa? Kaupungin vakituisten työntekijöiden määrä oli syyskuun lopussa 1372, josta sote-itsehallintoalueen mukana on irtaantumassa 619 vakituista työntekijää. Jäljelle jääviä palveluja jäisi siis tuottamaan tässä tilanteessa 753 kaupungin vakituista työntekijää isohko kiinteistösalkku kainalossaan.

Kokoomuksen valtuustoryhmä kiittää kaupungin johtoa ja koko organisaatiota hyvin sujuneesta talousarvion valmistelutyöstä. Kaupunginjohtajalta kuulemamme motto ”Tehdä oikeita asioita, ja tehdä asiat oikein” on mainio ohje myös uudelle vuodelle. Olemme toiveikkaita ja uskomme kaupungin organisaation ja luottamushenkilöiden yhteiseen työhön!

Kiitos!

Puhe talousarviovaltuustossa 2015

Hyvät läsnäolijat ja kuulijat!

Toivon ensimmäisenä rauhaa meille kaikille Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. Arkiset askareemme menettävät merkityksen, jos yhteiskuntamme suistuu mielivallan ja pelon armoille. Pidetään siis kiinni etuoikeudestamme suunnitella tulevaisuutta ja rakentaa entistä parempaa yhteiskuntaa tänään täällä Sastamalassa.

Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä vuoden 2016 talousarviossa näkyy positiivinen käänne, vaikka talouden tasapaino on vasta hädin tuskin saavutettu. Vaikka vuodesta 2015 tuleekin kolmas peräkkäinen tappiovuosi, olemme nyt rohkean realismin tiellä, ja järjestämässä palvelut varojemme ts. raamin mukaisesti. Veroprosenttien ja talousarvion käsittely nyt ensimmäistä kertaa samassa kokouksessa tukee tätä logiikkaa. Toimintakulut pysyvät viimevuosien keskimääräisellä tasolla.

Vuoden takainen sopimus talouden sopeuttamiskeinoista on tuonut pitkäjänteisyyttä ja levollisuutta talousarvion käsittelyyn. Osa sopeutuksen toimenpiteistä on jo osoittanut tulosta, osa on vasta pääsemässä vauhtiin. Uskomme että salaisuus piilee erityisesti kustannusten kasvun hillitsemisessä, jolloin henkilöstölähtöiset tuottavuustoimet ovat pääroolissa, eikä sanaa ”pienet” edes pitäisi käyttää näiden tuottavuustoimien kohdalla! . Tarkkaa taloudenpitoa tarvitaan erityisesti investointiprojekteihin.

Talousarvion käsittelyssä on uudistettu myös osallistumista. Valtuusto on saanut melko aikaisessa vaiheessa käsitellä investointisuunnitelmaa – myös käyttötalouden painopisteet käsiteltiin seminaarissa hyvissä ajoin ennen kaupunginhallituksen talousarviokokousta. Kun tähän vielä ynnätään vuoden takainen päätös, ettemme käsittele yksittäisiä virkoja tai toimia talousarviokokouksessa, niin vaikuttamiselle löytyy oikea aika ja paikka lautakuntien talousarvio- ja käyttötaloussuunnitelma-kokouksissa. Vertailuna viiden vuoden takainen ennätystilanne, jolloin KH:lle esitettiin yhteensä 20 uuden viran tai toimen perustamista yli valtuuston vahvistaman raamin, ja esim. informaatikon tehtävästä äänestettiin valtuustossa yön pimeinä tunteina. Tuntuisiko siltä, että operatiiviset asiat olisivat löytäneet oikeat fooruminsa, ja byrokratiaakin selätetty?

Kokoomuksen valtuustoryhmä tavoittelee päätöksenteossaan vetovoimaista ja turvallista Sastamalaa sekä asiakaslähtöisiä palveluita. Hyvän maineen saavuttaminen edelläkävijänä ja osaavana uudistajana vaatii ponnisteluja ja tekoja meiltä kaikilta joka päivä. Kokoomuksen ryhmässä olemme vaikuttuneita erityisesti Sotesin osaavasta uudistumisesta ja saavutuksista, jotka ovat saaneet julkisuutta jopa ulkomaita myöden. Muutoksena tulemme esittämään, että perusopetuksen kohdalla säilytämme tavoitteen, että oma perusopetus on sastamalalaisille houkuttelevin vaihtoehto. Perhepalveluverkoston kohdalla esitämme, että toiminnan mittariksi valitaan niiden perheiden lukumäärä, joihin perhepalveluverkoston toimenpiteet ovat vuoden aikana kohdistuneet.

Kokoomuksen valtuustoryhmä kantaa huolta elinvoiman vahvistamisesta, kasvun eväistä ja hyvinvoinnin edistämisestä. Sastamala ei ole yksin vähäisen tonttikysynnän kanssa, tai vaikkapa kivijalkakauppojen karkaamisen kanssa, mutta tulevaisuutta pitää rakentaa myös haastavina aikoina. Kahdeksassa taajamassamme on paljon omakotitaloja ja asuntoja kaupan: meidän tehtävämme on huolehtia, että taajamat säilyvät elinkelpoisina ja houkuttelevina, koska aina on niitäkin, jotka haluavat edullisempaa ja väljempää asumista kuin mitä esim. Tampere pystyy tarjoamaan. Elinvoiman vahvistamista on myös kaupungin aktiivinen rooli työllisyyden edistämisessä.

Toinen painopisteemme on kaupungin oma henkilöstö. Henkilöstön määrän hallittu vähentäminen on oikeutettu tavoite, koska palvelujen tarvitsijoiden määrä eli kaupungin väkiluku on laskenut. Samalla turvaamme mahdollisuuden panostaa uusiin tehtäviin silloin, kun siihen on tarvetta.

Vuonna 2009 kaupungilla oli 850 vakinaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää ja tavoitteena organisaation selkeä keventäminen, rakenteen yksinkertaistaminen, hallinnon vähentäminen ja vakanssien kriittinen tarkasteleminen. Pohdimme silloinkin sote-asioita, ykkösasiana silloin Saspen 650 työntekijän organisaation yhdistämistä kaupungin organisaatioon. Vuoden 2012 alussa vahvuus olikin em. lukujen summa, eli 1506 henkilöä, mukaan lukien Kiikoisten yhdistymisen.

Tänään Sotesin henkilöstömäärä on 803, ja koko kaupungin 1923, joten olemme onnistuneet kasvattamaan kaupungin organisaatiota neljässä vuodessa noin 140 henkilöllä ja noin kuudella miljoonalla eurolla, jos jätämme lomatoimen työntekijät (140) sekä Sastamalan opiston tuntiopettajat (137) tarkastelusta ulos. Sotesin työntekijämäärän lisäys on 101 henkilöä ja muun organisaation 40 henkilöä. Tasapainotusta siis tarvitaan!

Vuoden 2010 talousarviossa vuosikate oli 234 eur/asukas, ja lainat 2237 eur/asukas. Tänään käsittelyssä oleva talousarvio päätyy piirun verran parempiin lukuihin emokaupungin osalta (295 eur/as ja 2105 eur/as), ja Suomen kuntien keskiarvossa olemme kirineet ainakin sote-kustannusten osalta parempaan suuntaan. Pirkanmaan 22 kunnan veroprosentin keskiarvo on tänä vuonna 20,24%, eli Sastamala on 0,5% sen yläpuolella. Yleisen kiinteistöveron keskiarvo on 1,02%, vakituisen asunnon 0,49% ja muun kuin vakituisen asunnon 1,06%. Sastamalan vastaavat luvut ovat näihin verraten kilpailukykyisiä (0,8%, 0,45%, 0,98%). Muutoksena tulemme esittämään maaseudun osaprosessin puunmyyntitulojen nostamista tasolle 350 teur/v. koko suunnitelmakaudelle.

Kokoomuksen valtuustoryhmä kiittää kaupungin johtoa ja koko organisaatiota hyvin sujuneesta talousarvion valmistelutyöstä. Kaupunginjohtajan motto ”Tehdä oikeita asioita, ja tehdä asiat oikein” on mainio ohje tulevalle vuodelle. Olemme toiveikkaita ja uskomme kaupungin organisaation ja luottamushenkilöiden yhteiseen työhön!

Kiitos!

Kaupungin tervehdys Eräperkossa

Arvoisat läsnäolijat täällä Keikyän Eräperkossa. Tuon teille kaupungin terveiset, osin melko tuoreetkin sellaiset, koska valtuusto kokousti eilen reilun puoli päivää.

Nyt hyväksyttyä Sastamalan ensi vuoden talousarviota tituleerataan Rakennemuutosten talousarvioksi, koska moni asia muuttuu Sastamalassa ensi vuoden alussa. Sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat osaksi kaupungin omaa organisaatiota eli kuntayhtymä Saspe loppuu, Elävä maaseutu –osaprosessi siirtyy Yhdyskunta ja ympäristö –prosessiin ja elämänlaatupalvelut osaksi Kasvu – ja kulttuuriprosessia. Lisäksi Sastamalan ruoka- ja puhtauspalvelut Oy aloittaa toimintansa, vaikka kiinteistöosakeyhtiön Hopunkallion rakennus valmistuu vasta vuoden 2013 alkuun mennessä, jolloin suurkeittiökin vastaa aloittaa toimintansa.

Tiedän näiden organisaatio-termien olevan kuntalaisille hieman etäisiä, mutta voisin katsoa niitä tässä hieman keikyäläisin silmin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uutta yhteistoiminta-aluetta kutsutaan nimellä Sotesi, ja sen lähin palvelupiste on Pehulan lääkäri-, neuvola- ja hammaslääkäriasema sekä vanhusten kotipalvelu ja ikäpiste. Itseäni kiinnostaa erityisesti, miten uusi organisaatio pystyy ratkaisemaan päivystysjonot, jotka VAS:in hoitamanakin ovat pysyneet pitkinä. Nokian päivystyksessä käy lehtitietojen perusteella kuusi asiakasta yössä, ja kun päivystys siirtyy Acutaan, niin määrän uskotaan tippuvan vielä kahteen. Sastamalassa päivystyskäyntien määrä on aivan liian korkea verrattuna normaaliin lääkärin vastaanottoon. Jatkossa potilasvirtoja ohjaakin palvelupäällikkö.

Kaiken kaikkiaan Sote-lautakunta hoitaa Sastamalan isännöimänä noin 63 miljoonan euron budjettia, joka on esimerkiksi lähes kolme kertaa Punkalaitumen kunnan koko budjetti ja kymmenkertainen Kiikoisten budjettiin.

Yhdyskunta- ja ympäristön puolella tuoreita asioita ovat mm. juuri julkisen kuulutuksen saanut Hiunun asemakaava, Antinahteen valmistunut viemärityö, sekä työn alle tullut kevyenliikenteen väylä Riippusillalta Käsityöläisentielle sekä Pehulantien varteen. Maaseutulautakunnan valmistelema kaupungin tuen piiriin tulevien yksityisteiden kriteerit hyväksyttiin marraskuun valtuustossa. Äetsä-talossa toimiva Sastamalan tukipalvelut haaveilee jo lisätilasta.

Kasvu- ja kulttuuriprosessin puolella mm. musiikin opetus on voimissaan ja musiikiopiston toimipiste ja toimisto jatkaa rinnakkaiseloaan Paloaseman kanssa. Keikyän ja Pehulan koulut oppilasmäärät ovat melko vakaita. Sastamalan opiston toiminta Keikyän kaupungin osassa on vilkasta ja monipuolista niin kuin aina. Liikunnalla ja kulttuurilla on iso rooli hyvinvoinnissamme!

Kun päästään ensi vuoden puolelle, Sastamalan kaupunki on kolmivuotias. Yhdistymisavustus on käytetty lähinnä investointeihin, ja samoin käy, jos Kiikoinen mahdollisesti päättää liittyä Sastamalan kahdeksanneksi kaupunginosaksi. Uusi yhdistymisavustus käytetään silloin valtaosin Kiikoisista Kiikkaan tulevaan jätevesiputkeen, joka johtaa lopulta rakenteilla olevaan Huittisten vedenpuhdistamoon.

Kiikoisten päätöstä saattaa vauhdittaa tammikuussa tulossa oleva hallituksen esitys kuntauudistuksesta, jonka vauhdittajana on ollut vallitseva epäsuhta siinä, että noin 60 suurinta kaupunkia ja kuntaa rahoittaa loput Suomen kunnista. Sastamala on väkiluvun mukaan suuruusjärjestyksessä 28. suurin kunta Suomessa, ja esimerkiksi Kiikoinen 314. Kiikoisten henkilöstö ja käyttötalousmenot ovat noin 1/20 osa Sastamalan 1500 työntekijästä sekä 120 meur toimintakatteesta. Sastamalan verotulot per asukas ovat kuitenkin kansallisella tasolla keskimääräistä pienemmät, jolloin mekin siis nautimme verotulotasauksesta.

Mikä sitten on Euroopan ja Suomen taloustilanne ensi vuonna, pystytäänkö EU:ssa sopimaan Euroopan vakausmekanismista, joka rauhoittaisi markkinoita, ja miten Suomessa talous ja sen mukaan kuntien valtionosuudet kehittyvät, ei tässä uskalla arvata. Parasta on siis pitää suu säkkiä myöten, joka käytännössä tarkoittaa, ettei palvelujen tuottaminen saa käydä kalliimmaksi kuin mihin verorahoitus riittää. Sastamalassa katsotaan ensi vuonnakin nykyisiä palveluntuottamismalleja uusin silmin, mikä on käynyt hyvin tutuksi jo näiden kolmen ensimmäisen vuoden aikana.

Kaupungin perustehtävä on pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Sastamalassa panostetaan erityisesti asumisympäristöihin, yrittäjyyden ilmapiiriin sekä kirjaan ja kulttuuriin. Sastamalassa uskotaan asiakaslähtöisyyteen, osaavaan henkilöstöön, yhteiseen tahtoon ja rohkeaan realismiin. Näiden arvojen muuttaminen todellisiksi tunteiksi ja teoiksi on meidän kaikkien yhteinen haaste.

Päätöksen teon pitää olla entistä läpinäkyvämpää, sillä vapaa yhteiskunta perustuu luottamukseen. Meidän pitää panostaa yhteenkuuluvaisuuteen keikyäläisinä tässä kaupunginosassa, sastamalalaisina tässä seutukaupungissa, suomalaisina Euroopan unionissa ja kaiken kaikkiaan inhimillisyyteen ja hyvään tahtoon maailmankansalaisina.

Toivotan teille kaikille oikein hyvää joulun odotusta sekä rauhallista joulua!

Sopimukset pidetään

Tarmo Seppä alleviivasi Tyrvään Sanomissa 5.10. Saspen palvelusopimuksen sitovuutta henkilöresurssien suhteen. Sopimus on tietenkin sitova myös rahan käytön suhteen.

Vuosi on pitkä aika ja monet asiat ehtivät kuitenkin muuttua 25.000 asukkaan kaupungissa samoin kuin Saspen 650 henkilön organisaatiossa. Siksi ymmärrän oikein hyvin, ettei jokainen talousarvioon merkitty euro ole samassa kohdassa, kun eletään vuoden loppupuolta – kunhan vain yhteissumma täsmää. Vaikea minun sen sijaan on ymmärtää, miksi kotihoidon lisäresurssitarve tuodaan luottamushenkilöille esille lehtikirjoituksessa, eikä perussopimuksen muutosesityksenä.

Me Sastamalan kaupungin luottamushenkilöt, Tarmo Seppä ja minä mukaan lukien, olemme valmiita hyväksymään Saspen asiantuntijoiden perustelemat palvelusopimuksen muutokset aina, kun esitys perustuu Saspen omaan sisäiseen priorisointiin ja muutos on taloudellisesti mahdollinen. Valtuuston kesäkuussa hyväksymä vanhustenhuollon palvelurakenneselvitys toimii myös hyvänä pohjana yhteisille jatkosuunnitelmille.

Sastamalan luottamushenkilöiden lisäpanostus Saspeen tänä vuonna on runsaat 2 miljoonaa euroa. Tärkeäksi henkilöresurssien lisäyksen kohteeksi nähtiin mm. 5 sairaanhoitajan ja 15 lähihoitajan vakinaistaminen varahenkilöiksi. Tulevan vuoden talousarvion ja sen painopistealueiden käsittely alkaa aivan näinä päivinä.

Päivi Pelttari
Kaupunginhallituksen jäsen

Miksi emme ole tehneet mitään?

Vuoden 2008 TA:n valmistelun aikana esitettiin KH:ssa kysymys: miksi emme ole tehneet mitään? Miksi olemme päästäneet kunnan talouden tähän malliin, että alijäämä tavoittelee jo 2 miljoonan euron rajaa? Ei mukava kysymys, mutta vastauksiakin löytyy.

Ensimmäiseksi: vasta viime vuoden (2006) aikana kumulatiivinen tuloksemme kääntyi miinusmerkkiseksi. Kysymyksen pitäisikin siis kuulua: miksi emme vuosi sitten tehneet mitään? Me kaikki olimme silloin täällä paikalla! Kuntalaisten terveydenhoito kävi meille liian raskaaksi ja sama kehitys on jatkunut tänä vuonna. Kuntayhtymistä on koitunut meille lisälaskua ja rahoitusvajetta. Muut hallintokunnat ovat kiitettävällä tavalla pysyneet TA:lle annetuissa raameissa, samoin kuin vahvistetut TA:t ovat pitäneet. Perusturvan maksut ovat myös jatkossa paineiset, kun niihin lisästään syksyn palkkaratkaisut.

Toiseksi: olemme kyllä tehneetkin. Vuosien saatossa olemme seudullistaneet elinkeinotoimemme VSYP:hen ja kansalaisopistotoimintamme Sastamalan opistoon, olemme järjestäneet ruoka- ja siivouspalvelumme, olemme järjestäneet terveydenhoitomme Sastamalan perusturvakuntayhtymässä, olemme keventäneet vuokra-asuntokantaamme, olemme vieneet läpi raskaan kouluverkkouudistuksen, olemme liittäneet Satuun tietohallintomme ja lääkäripalveluiden keskittämispäätöksen mukaisesti meillä on toteutusta vailla oleva tilasuunnitelma – isoja päätöksiä kaikki. Vertailulaskelmaa on vaikea laatia, koska joka käänteessä vaihtoehdoista on ollut pulaa, mutta uskon kaikkien näiden päätösten tarpeellisuuteen tulevaisuuden kannalta.

Kolmanneksi: Taloudessamme on ollut ongelmakohtia ennenkin ja olemme niistä selviytyneet. Näin tulkitsee myös valtio, joka myönsi meille viime vuoden perusteella harkinnanvaraista valtionapua taloudelliseen ahdinkoomme – ahdinkoomme, jota omilla päätöksillämme emme ole voineet välttää.

Neljänneksi: Päätös sekin, että emme ole ryhtyneet sokkoammuntaan ja ajamaan alas lain sallimissa rajoissa kaikkea, mihin euroja käytetään. Äetsän kunnan palvelut tuotetaan edullisesti, mikä tarkoittaa henkilöstön hyvää osaamisen tasoa ja kykyä muuntua ja kehittyä. Virat ja toimet onkin pääsääntöisesti täytetty vakituisesti. Osaavan henkilöstön voimin olemme panostaneet mm. Sarkia-lukioon ja käynnistäneet aikuislukion, olemme perustaneet pienryhmät ala- ja yläkouluihin. Kunnan vetovoiman ja asukkaiden viihtyvyyden kannalta olemme päättäneet yksissä tuumin myös pitää kiinni muutamassa harvinaisuudesta, eli uimahallista ja musiikkikoulusta. – Näiden alas ajamisesta ei taloutemme olisi paljonkaan keventynyt, mutta näitä palveluja tullaan hakemaan myös naapurikunnan puolelta! Myöskään investointiohjelmaamme emme ole ryhtyneet tulevaisuuden kustannuksella karsimaan.

Mitä jäi siis tekemättä? KH ryhtyi tämän vuoden alussa aktiiviseksi naapurikuntiin päin. Vuoden aikana KH:n aktiivisuus on saanut ansaittua arvostelua osakseen, mutta tänään valtuusto on kuitenkin hyväksynyt Äetsän kunnan osalta Sastamala -sopimuksen. Vuoden aikana ei ole löytynyt muita vaihtoehtoja, jotka nostaisivat Äetsän kunnan talousluvut pois kriisikuntarajoilta.

Vuoden 2008 TA on tasapainotettu lähinnä veroprosentin ja kiinteistöveroprosentin nostoilla. Nähtäväksi jää, miten Sastamalan vuoden 2009 TA tasapainottuu – odotusarvo kuitenkin on, että 28.000 asukkaan kaupungista löytyy veromaksukykyä ja harteita kestää muutokset terveydenhoidon kustannuksissa! Mielestämme tänään vahvistettavana oleva Äetsän kunnan viimeinen TA on hyvä ja realistinen pohja Sastamalan tuleville TA:lle.

Kokoomuksen valtuustoryhmä