Arto Satosen kampanjassa mukana: Arto Sastamalan suunnasta katsottuna

”Arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin” neuvoo suomalainen sananlasku. Arto Satosen kolme kautta kansanedustajana sekä valinta eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi on hyvä esimerkki siitä, että neuvoa noudattamalla pääsee pitkälle. Arto on hankkinut vankan kokemuksen omalla ahkeruudellaan, mutta laaja yhteistyöverkosto on toisten arvostamisen tulos. Arto kysyy ja kuuntelee sekä antaa arvon myös vastakkaisille mielipiteille. Tätä olen pitkään vierestä seurannut – ja vakuuttunut!

Tutustuin Artoon Lounais-Pirkanmaan seutukunnan kokouksissa, joihin osallistuin Äetsän kunnanhallituksen jäsenenä. Vammalan kaupunginjohtaja Paavo Salli ja alun alkaen valtuuston puheenjohtaja Arto Satonen toivat pöytäämme milloin ammattikoulua, elinkeinopolitiikkaa ja aluesairaalaa, milloin liikenne- ja vesiasioita tai kansalaisopistoa, Herra Hakkaraista ja Bäckmanin taloa. Vastakkaisia mielipiteitä risteili eri kuntien edustajien välillä tiuhaan, mutta tekemisen meininki oli kuitenkin vallalla. Lopulta Äetsä teki aloitteen uuden kaupungin perustamisesta, ja vuoden 2008 marraskuussa istahdimme Arton kanssa Sastamalan ensimmäisen valtuuston kokoukseen vierekkäisille paikoille.

Teimme noihin aikoihin myös yhteisen junamatkan Helsinkiin, kun Arto järjesti Sastamalan karvalakkivaltuuskunnalle ajan opetusministeri Sari Sarkomaan luokse. Selvitimme ministerille, miten kaikkien Sastamalan kokoisten kaupunkien musiikinopetus on jo valtionavun piirissä, ja jätimme hänelle Sastamalan Musiikkiopiston hakemuksen. Sen hyväksyminen oli sitten kuin ylimääräisen ”porkkanaraha” ja siitä on oikein hyvä mieli vieläkin!

Keikyän Kokoomuksen puheenjohtajan roolissa olen ollut mukana kaikissa Arton eduskuntavaalikampanjoissa. Arto on paikallisyhdistyksemme vakituinen vieras, ja odotammekin mielenkiinnolla Arton analyysia päättymässä olevan vaalikauden tuloksesta sekä uusista suuntaviivoista. Suomen taloustilanteen vuoksi toivon, että vaalit johtavat selkeään hallituskuvioon, jotta myös eduskunta voi keskittyä enemmän ratkaisuihin kuin välikysymyksiin. Samaa toivon myös Sastamalan kaupunginhallituksen jäsenenä: mekin kaipaamme työrauhaa omaan työhömme mm. sote-palvelujen ja toisen asteen koulutuksen kehittämisen parissa.

Yrittäjän puolisona ja perheyrityksen työntekijänä toivon uuden eduskunnan paneutuvan yrityksien toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä parantaviin ratkaisuihin. Arto on miettinyt näitä asioita jo niin perusteellisesti, että on koonnut pohdintansa Hyvinvointiyhteiskunnan Pelastusoppi -kirjaksi. Mikä on muuten hyvin reilua Artolta: monen muun ehdokkaan teesit ovat vielä naulaamatta!

Kokemuksen lisäksi Artolla riittää innostusta ja ihanteita. Kirjan loppukaneetti – mahdottomia ei vaadita, ”lite bättre” riittää – on hyvä haaste meille kaikille! Tehdään hieman enemmän töitä, hieman enemmän vapaaehtoistyötä ja annetaan hieman enemmän omaa aikaamme apua tarvitseville läheisillemme ja ystävillemme. Yhteinen ponnistus mahdollistaa pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan jatkuvuuden!

Päivi Pelttari Sastamalan Kokoomuksen valtuustoryhmän pj.

Kaksoiskaupungista

Arvoisa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Arto Satonen,

Olemme seuranneet Äetsässä mielenkiinnolla kaksoiskaupunkihankkeen etenemistä. Kaupunginvaltuustojen vuoden takaisen yhteisen kokouksen jälkeen lista yhteistyön muodoista oli vielä laihahko, mutta nyt yhteistyö on konkretisoitunut jo yhteiseen erityisopettajan virkaan. Uskomme, että nämä asiat kehittyvät myönteisesti ja vauhti paranee. Äetsän sijainti aivan kaksoiskaupungin keskellä luultavimmin tuo myös meille jonakin päivänä mahdollisuuden osallistua yhteistyöhön.

Äetsän osa on siis toistaiseksi ollut lähinnä lukea lehdestä kaksoiskaupunkihankkeen uusimmista vaiheista. Se osa sopii meille, koska meille maakuntarajan ylittävä yhteistyö on luonnollista historiallisista syistä, Huittisten ja Vammalan tarvitsee asiaa ensin harjoitella. Äetsän keskustaajamasta molempiin suuntiin on yhtä pitkä matka, joten täältä on perinteisesti käyty molemmissa kaupungeissa ihan sen mukaan, mikä asia liikkeelle laittaa: haetaanko ruokaa Huittista vaiko vaatteita Vammalasta, lähdetäänkö verotoimistoon vaiko konserttiin Risto Ryti –saliin.

Me äetsäläiset emme kuitenkaan ole olleet mitenkään passiivisia menneinä vuosina meille näin tärkeässä asiassa. Kutsuimme 27.5.1997 Äetsään kokoon seutufoorumin, johon nykyisten kaksoiskaupunkilaisten lisäksi osallistuivat myös maakuntaliittojen edustajat. Jo silloin kirjattiin osallistujien enemmistöllä, että hallinnon rajat eivät ole seutuyhteistyön esteenä. Valitettavasti vielä tuolloin ei yhteistyöinto syttynyt koko rintamalla, koska lähinnä Vammalasta oltiin asettamassa ennakkoehtoja. Foorumin tuloksena syntyi myös luonnos yhteistyöjulistuksesta, päivätty 3.6.1997, joka ilmeisesti päätyi silloin kaupunkien arkistoon mappi ööhön.

Saman kesän lopulla, päättäjien soudun yhteydessä 29.8.1997, Äetsän virastotalolla kuultiin professori Lauri Hautamäen esitelmä seutukuntien yhteistyöstä maaseudun kehittämisen perustana. Tilaisuuden muistioon on kirjattu mm. että yhteistyö syntyy todellisesta tarpeesta, pakon sanelemana. Suuret uhkat nostavat tarpeen voimavarojen yhdistämiseen. Yhteistyö edellyttää vanhojen rakenteiden ja asenteiden unohtamista. Lopuksi kirjattiin, että kummankin seutukunnan vastuuryhmät pitävät syksyllä yhteisen tapaamisen yhteistyön kokoamiseksi ohjelmaksi. Sitä ilmeisesti ei sovittu, että minkä vuoden syksyllä, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Niinpä kului siis neljä vuotta, ennen kuin oltiin taas Äetsän virastotalolla Huittisten ja Vammalan kaupunginhallitusten kanssa. 9.8.2001. Tuossa tilaisuudessa Arto Satonen jo valotti kaksoiskaupunkihanketta, aluekeskusohjelma oli vireillä, ja loppuhan onkin jo lähihistoriaa. Olemme Äetsässä enemmän kuin tyytyväisiä, että yhteistyö on ottanut ensi askeleensa, vaikka synnytys olikin pitkä ja kätilön lisäksi olisi ehkä tarvittu jotakin rohtoakin prosessia nopeuttamaan.

Me äetsäläiset uskomme, että kaksoiskaupunkihankkeen jatko ei jää vain kahden väliseksi kaupaksi, vaan yhteistyö laajenee myös muihin kummankin seutukunnan kuntiin kun sen aika on. Olemme sulkeneet silmämme niissä kohdin, missä hankkeen viesti mm. Äetsää kohtaan olisi ollut tulkittavissa jopa hyvinkin kielteiseksi, ja toivotamme hankkeelle mitä parhainta tulevaisuutta. Meitä yhdistää ainutlaatuisen kaunis Kokemäenjoki, joka on tarjonnut asukkailleen viihtyisän ympäristön asua jo ammoisista ajoista. Seutukuntamme säilyminen elinkelpoisena ja kilpailukykyisenä keskuksena on kiinni meidän yhteistyöstämme.

Päivi Pelttari 19.11.2002