Uusi vaalitulos

Vapaassa maassa voi tietenkin käydä kuntavaalien jälkeen näin, että virallisen ääntenlaskennan jälkeen perustetaan uudet ryhmittymät niin, että vaalien ykkösestä tulee kolmonen ja teknisten vaaliliittojen avulla kakkonen pysyy kakkosena ja kolmosesta tulee ykkönen. Kyllä siinä äänestäjät ovat ihmeissään, mutta se vain on uusi vaalitulos, jonka mukaan neuvotellaan luottamushenkilöpaikat.

Olen aina arvostanut päivänpolitiikkaa pyörittävää hallitustyöskentelyä niin paljon, että en ole hakenut puheenjohtajuuksia lautakunnista. Siksi minun on vaikea ymmärtää, miksi Sastamalassa puolueena eniten ääniä saanut Keskusta ei ota vetovastuuta kaupunginhallituksesta. Kokoomus on ollut ”kunnanhoitaja-roolissa” Sastamalan kaupungissa sen kaksi ensimmäistä kautta, koska Sastamalan ensimmäisissä mandaattineuvotteluissa Keskusta ehdottomasti vaati, että Kokoomus ottaa KH:n puheenjohtajuuden. Vaalin tuloksen mukaan siis mentiin, vaikka henkilötasolla mielenkiinnot olisivat olleet eri tavoin. Nyt vaalin tuloksella ei olekaan merkitystä, vaan paikan ottaa SDP – kaupungissa, jossa keskusta-oikeistolla on 26 valtuutettua ja vasemmisto-vihreillä 16!

Jotakin mielenkiintoa Keskustalla sentään on päivänpoliittisiin asioihin, koska mandaattineuvottelujen aluksi Keskusta ja SDP sitoivat KH:n jaostojen puheenjohtajuudet kaupunginvaltuuston puheenjohtajuuteen. Ilmeisesti ajatus on, että valtuuston puheenjohtajuus ei ole merkittävä yksinään, vaan tarvitaan pari kylkiäistä. Omasta näkökulmastani kolmen ryhmittymän mandaattineuvotteluissa olisi ollut oikeudenmukaista jakaa puheenjohtajuudet ryhmien suuruusjärjestyksessä ja kunkin ryhmän tavoitteiden mukaan.

Kun vaalin tulos on tällä tavoin hämmennetty, toivon että sillä on ollut tarkoitus. Siis että paikoille todellisuudessa löytyy pätevät ja motivoituneet henkilöt.

***

Mandaattineuvottelut saatiin päätökseen 15.5.2017. Tuo edellä kirjoittamani teksti on tuoreeltaan 12.4.2017 käydyn ensimmäisen neuvottelun jälkitunnelmien tilitys. Jos tekniset vaaliliitot olivat vaalit numero kaksi, niin toimielimien kiintiöiminen luo mielestäni vielä kolmannen vaalituloksen: naisten ja miesten tasapainon löytäminen on ollut varmasti vaikeaa kaikissa vaaliliitoissa. Kiintiöiden vuoksi on varmasti jouduttu ohittamaan monta sopivaa ja pätevää eri luottamustehtävistä. Sopivan lisämausteen ryhmien sisäisiin neuvotteluihin tuovat myös eri kaupunginosien edustus, konkarit vs. uudet kyvyt, äänisaalis vs. toiveiden tynnyri jne.

Nyt kuitenkin vaalien loppusuora häämöttää: Kokoomuksen Sastamalan kunnallisjärjestö teki esityksensä luottamushenkilöpaikkojen täyttämisestä uudelle valtuustoryhmälle sunnuntaina. Puolentoista viikon kuluttua kokoontuu uusi valtuustoryhmä sinetöimään paikkajaon ja esittää sen uudelle valtuustolle maanantaina 5.6. Kun myös oma vaalirahailmoitus tuli jätettyä, niin voisi kait jo sanoa: se oli siinä! Vaalit nimittäin – ja eikun kohti uutta valtuustokautta!

Uimahalli ratkaisee Sastamalan vaalit?

Valtuusto edustaa Sastamalan asukkaita. Jos tärkein asia on uimahalli, niin olkoon niin: uudessa valtuustossa tulevat istumaan ne, joille uimahalli on joko tärkein asia puolustaa tai tärkein asia, jota vastustaa.

Tyrvää-sivustolla oli julkaistu vuodelta 1967(!) lehtileike, jossa vaikutusvaltaiset vammalalaiset vetosivat päättäjiin jotta Vammalaan saataisiin uimahalli. Vetoomuksesta on aikaa puoli vuosisataa, joten päätin karistaa kaiken syyllisyyden taakan harteiltani: uimahallin puuttuminen ei ole meidän ”muiden kuin vammalalaisten” vika. Olemme olleet yhtä järkeviä (tai visiottomia) nämä Sastamalan seitsemän lamavuotta, kuin vammalalaiset päättäjät yli neljäkymmenen vuoden ajan.

Toivoisin tietenkin, että uimahalli olisi kysymys siinä missä kaikki muutkin strategia-, investointi- ja käyttötalouskysymykset. Tein 2012 esityksen Keikyän hallin käyttämisestä edelleen, koska virkahenkilöpäätöksellä halli meni yllättäen kiinni. Olisi ollut järjen köyhyyttä pidättäytyä uimisesta, kun kerran halli oli käytettävissä! ”Esitän, että Sastamalan kaupunki avaa Keikyän uimahallin vuoden 2013 alussa ja sen käyttökustannukset palautetaan talousarvioon niin kuin ne ovat aikaisempina vuosina olleet. Pakolliset kunnossapitotyöt Keikyän ja Kiikan halleihin lisätään talousarvioon myös. Uintiliikunta olisi tällä päätöksellä mahdollisimman monen kaupunkilaisen saavutettavissa niiden vuosien ajan, kunnes uusinvestointi Vammalaan olemassa olevien uimahallisuunnitelmien mukaan olisi mahdollinen.”

Vuotta myöhemmin 2013 nk. uimahallityöryhmä esitti, että varataan 1 meur perustettavan uimahalliosakeyhtiön osakepääomaan ja kaupunki maksaisi sitten Oy:lle aiheutuneet kustannukset vuosittain. Käyttökustannuksien suuruusluokka on noin 1 meur, josta voi vähentää Keikyän ja Kiikan hallien nykyiset käyttökustannukset 0,4 meur. Melko avoin valtakirja olisi ollut, vai mitä?

Neljä vuotta on nyt kulunut esityksestäni ja olen edelleen samaa mieltä. Tarvitaan suunnitelma, miten käyttötalous pysyy tasapainossa uimahallikustannusten kanssa. Kysymys on siis tasapainotusohjelmasta, jollaisia olemme koko Sastamalan olemassaolon ajan laatineet (2015 ja 2016 ovat tulokseltaan positiivisia, nipin napin). Uusi piirre taloudessa on se, että investointien takaisinmaksu on pian suhteessa isompi kysymys, kun puolet verotuloista siirtyy soten kanssa maakunnalle.

Tasapainotusohjelman, tai priorisointiohjelman, lähtökohdaksi voi ottaa nykyisen liikuntabudjetin. Kaupunki käyttää vuodessa 1,8 meur liikuntaan, joten toive sisällyttää uuden uimahallin käyttökustannukset tähän budjettiin on mahdoton. Tuskin löytyy uudelta valtuustolta valmiutta vähentää esim. liikunnan tilakustannuksia, juuri kun mm. Varilan uuden koulun suunnitelmassa koulun liikuntatilaa pyritään tuplaamaan seurojen tarpeiden vuoksi. Tasapainotuslääkkeeksi on tarjottu Kirjakorttelin kustannuksia: jotakin sieltä varmaan voitaisiinkin kohdistaa uudelleen, muttei kuitenkaan sulkea koko korttelia!

Uimahalliin liittyy myös se problematiikka, että sen pitäisi olla kaunis rakennus Vammalan keskustaa koristamassa sekä viihdekeskus, johon toivotaan paljon oheispalveluja. Rakennuksen arkkitehtuuri tulisi siis varmuudella kalliiksi! Kun Sastamalan Kokoomus järjesti Kiikan uimahalliin ilmaisen uintivuoron 12.3. sinne tuli runsaasti lapsiperheitä. Uinnin valvoja kertoi mm. että lauantaina oli vauvauinnissa 60 pienokaista. Omat ajatukseni kulkevatkin niin, että lapsiperheiden tarpeet olisivat uimahalliasiassa etusijalla. Lisäksi halli pitäisi integroinda jo olemassaoleviin liikuntapalveluihin.

Uusi valtuusto voi tietenkin tehdä strategisen päätöksen rakentaa uimahallin kaikesta huolimatta, jos uskoo sen tuovan terveyttä, sykettä, asukkaita ja yrityksiä. Parasta tietenkin olisi, että taloussuhdanteet nousisivat kohisten!

Uusi hallintosääntö

Uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017. Valtuusto käsittelee asiaa huomenna, jotta valittavalla uudella valtuustolla on selvät sävelet, miten aloittaa. Kaupungin uuden organisaation muoto tuli päätettyä jo viime vuoden kesäkuussa.

Hallintosääntö on tärkeä paperi mm. delegoinnin ja rahankäytön rajojen suhteen. Mielikuvitus ei vaan mitenkään tahdo riittää sanamuodon testaukseen – vasta käytäntö sitten osoittaa, osuivatko sanoitukset käytännön luottamushenkilö- ja virkahenkilöorganisaation työnjakoon sopivasti, vai pitääkö uuden valtuuston ryhtyä korjaamaan. Toivotaan, ettei niin käy.

Uudessa organisaatiossa on kaksi pysyvää kaupunginhallituksen alaista jaostoa. Henkilöstöjaoston lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto saa nyt hallintosäännössä oman valtuutuksensa. Viime maanantain KH:n kokouksessa päädyimme ehdottamaan valtuustolle, että KH kasvatettaisiin 11 jäseneen, koska jaostoihin nimetään 4 + 3 KH:n jäsentä (tai varajäsentä), lisäksi KH:n edustaja nimetään lautakuntiin 4 ja puheenjohtajistoon kaiketi 3 (sisältää liudan edustustehtäviä kauden aikana). Vielä, kun tähän lisätään tasa-arvovaatimus, niin kyllä riittää pohtimista tehtävien jaossa. Varmaa on, että näiden lisäksi tulee vielä jotakin muuta, mihin valitaan KH:sta edustaja, joten tuplatehtäviä on tällä 11 jäsenelläkin tiedossa.

Uudessa organisaatiossa on myös uusia nk. vaikuttamistoimielimiä, eli elinkeinopoliittinen neuvottelukunta ja kulttuuriasiain neuvottelukunta. Niissä pyritään tuomaan kaupungin virkahenkilöt, yritykset ja kolmas sektori säännölliseen kontaktiin, jotta yhteistyö kehittyisi kaikkien osapuolten hyödyksi. Nyt käsillä olevassa hallintosäännössä neuvottelukuntien tehtäviä ei ole määritelty, koska ne eivät ole kaupungin virallisia elimiä. Kokoonpanon ja tehtävien määrittelyn aloittaa vielä nykyinen KH, mutta uusi luottamushenkilöorganisaatio päättää. Odotan mielenkiinnolla, miten nämä neuvottelukunnat pääsevät alkuun ja tulokselliseen työhön.

Muistan uuden Sastamalan kaupungin valmistelusta erityisesti kulttuurifoorumin, joka kokoontui keskustelemaan – virallisen valmisteluorganisaation lisäksi – ihmisten mieliä askarruttavista aiheista uuteen kaupunkiorganisaatioon liittyen. Sali pakkasi pursuilemaan väestä: samaa henkeä toivoisin uusille neuvottelukunnille ja niiden järjestämille foorumeille!

Paikka maan kalleimmassa jätelautakunnassa

Neljä vuotta sitten Sastamalan paikka Loimi-Hämeen alueen jätelautakunnassa merkittiin mandaattineuvottelujen tuloksena KOK (nainen). Valtuusto antoi saatesanojaan valintapykälässä: ”Muista, että edustat koko Sastamalaa, tiedon pitää kulkea!” Näillä eväillä varustettuna nousin sitten bussiin, jolla teimme kiertoajelun Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n alueella ensimmäisen lautakuntakokoukseni alkajaisiksi. Kierrätyslaitoksiin tutustumisen jälkeen istuimme kahville LHJ:n toimistolla. Pääsimme yhtiön numeeriseen esittelyyn ja esitin ensimmäisen kysymykseni konsernin sisäisestä laskutuksesta. Sillä tiellä ollaan: kysymyksiä on riittänyt, vastauksia ei.

Suomen jätelain (2011) tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä varmistaa, ettei jätteestä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätehuollon periaatteena on niin sanottu etusijajärjestys: ensisijaisesti on pyrittävä välttämään jätteen syntymistä. Jos jätettä syntyy, se on valmisteltava uudelleenkäyttöä varten tai uudelleenkäytettävä. Ellei uudelleenkäyttö ole mahdollista, jäte on hyödynnettävä ensisijaisesti aineena (kierrätettävä) ja toissijaisesti energiana. Kaatopaikoille jäte voidaan sijoittaa vain, jos sen hyödyntäminen ei ole teknisesti tai taloudellisesti mahdollista. Isoja tavoitteita ja isoja muutoksia verrattuna tilanteeseen, että Suomessa ensimmäinen jätehuoltolaki säädettiin 1978 ja joka yhdenmukaistettiin EU:n lainsäädännön kanssa 1993.

Nykyisessä jätelaissa on selvästi puutteita, koska runsaan 30 kuntien omistaman jäteyhtiön ja vastaavien uusien alueellisten jätelautakuntien välistä työnjakoa puidaan oikeusasteissa kautta maan. Laki vaatii lautakuntia tekemään viranhaltijana kuljetuspäätöksen (kunnallinen / kiinteistön haltijan järjestämä yhdyskuntajätteen kuljetus) päättämään jätehuoltomääräyksistä ja vahvistamaan vuosittain jätetaksat sekä pitämään rekisteriä kiinteistöiltä kerättävästä jätteestä – suositeltavaa on myös linjata alueille yhtenäinen jätepolitiikka ja palvelutaso. Aikaisemmin jäteyhtiöt hoitivat sekä viranomaistehtävät että varsinaisen substanssinsa, eli yhdyskuntajätteen käsittelyn.

Aivan ymmärrettävää, että työnjaon muutos on ollut iso jäteyhtiöille ja erityisesti niiden taloudelle. Silti olisin voinut toivoa, että tilanne olisi rauhoittunut valtuustokauden loppuun mennessä. Kaikkien LHJ:n alueen 16 kunnan kuljetuspäätökset ovat kuitenkin nyt korkeimmassa hallinto-oikeudessa odottamassa ratkaisua, kaikki yhtiön toiminta on liikesalaisuuden piirissä ja kaikki lautakunnan toiminta avoinna kaikelle mahdolliselle ja mahdottomalle arvostelulle yhtiön toimesta. Alkaen siitä, että olisimme Suomen kallein jätelautakunta. Vuoden 2017 perusmaksu on 25 euroa per asuinkiinteistö, ja siitä lautakunnan osuus 15 % (3,75 eur) – keskinkertainen siis!

Lautakunta on pyytänyt osakaskunnilta monia lausuntoja, kuntajohtajat ovat kokoontuneet, lakia ja juristien tekstejä luettu, seminaareja pidetty ja sähköposteja lähetetty. Olen pitänyt lupaukseni ja välittänyt tietoa jätelautakunnan haasteista omaan kuntaan, mikä johti joulukuussa aloitteeseen selvittää Sastamalan osakkuuden jatko LHJ:ssa. Itse haluaisin vielä katsoa yhteistyön pelisääntöjen kehittämiskortin ja vakiinnuttaa tilanteen muutoin – ei asia jäteyhtiötä vaihtamalla välttämättä parane.

Kuntien omistamalta osakeyhtiöltä odottaisi jatkossa astetta enemmän avoimuutta ja luottamusta, kuin mihin tällä kaudella päästiin. Toivon myös, että jätelaki saisi nopeasti oikeuskäytännön tuekseen ja lain tulkinta ohjaisi lautakuntia ja yhtiöiden hallituksia toimimaan lain tarkoittamassa hyvässä yhteistyössä!

Valtuustoryhmän aloite: Harrastustakuu

Harrastustakuun tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle vähintään yksi harrastus. Lasten ja nuorten harrastaminen parantaa oppimista, kehittää sosiaalisia taitoja sekä tuo mielekästä tekemistä vapaa-aikaan. Jokaisella lapsella on oikeus harrastukseen.

Tuoreimman nuorisobarometrin mukaan 35 prosenttia nuorista (alle 29-vuotiaat) on jättänyt harrastuksen aloittamatta rahanpuutteen vuoksi. Nuorista enää hieman reilu puolet kokee kiinnittyvänsä suomalaiseen yhteiskuntaan, kun vielä 2012 luku oli 76 prosenttia. Harrastustoiminta on ennaltaehkäisevää työtä, jolla tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä. Harrastustoiminta luo myös yhteenkuuluvuutta.

Harrastuksen aloittamisen suurin yksittäinen este on harrastusten kustannukset. Opetus- ja kulttuuriministeriö on selvittänyt harrastamisen hintaan vaikuttavia tekijöitä erityisesti liikuntaharrastusten näkökulmasta. Selvityksessä nostettiin esille muun muassa lajiliittojen yhteiset lisenssijärjestelmät sekä matalan kynnyksen harrastustoiminnan tarjoaminen. Lisäksi selvityksessä esitettiin kuntatason toimenpiteeksi liikuntapaikkojen maksutonta tai nimellisiin korvauksiin pohjautuvaa käyttöä erityisesti lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseksi.

Harrastustoiminnan aloittamisessa on tärkeää, että kunta tarjoaa matalan kynnyksen harrastustoimintaa. Eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä tuetaan lasten ja nuorten monipuolista harrastamista.

Edellä olevan perusteena me allekirjoittaneet Kokoomuksen valtuustoryhmän jäsenet esitämme, että Sastamalassa kootaan harrastusvalikko ja kartoitetaan kansalaistoiminnan, urheilun, kulttuurin, vapaan sivistystyön ja omaehtoisen toiminnan mahdollisuudet, tilat, tarjoajat, tapahtumat ja tuet. Lisäksi edellytetään, että Sastamalan kaupunki käynnistää selvityksen siitä, miten jokaiselle lapselle ja nuorelle taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.

Sastamalassa, 19.12.2016
Kokoomuksen valtuustoryhmä
psta Päivi Pelttari

Puhe talousarviovaltuustossa 2016

Hyvät läsnäolijat ja kuulijat!

Talousarvion käsittely Sastamalassa on nykyisellään sujuvaa ja harkitsevaa, ja antaa tilaa uusille ajatuksille ja esityksille. Taloussuunnittelun lähetekeskustelu käytiin juhannusviikolla, ja yhdeksän eri käsittelyvaiheen olemme nyt tänään täällä. Yksityiskohtiin ei tänään mennä, sillä lautakunnat jatkavat työtä ja vahvistavat käyttötaloussuunnitelmansa vuoden alussa. Valittu työskentelytapa ei välttämättä tarjoa suurelle yleisölle vauhtia ja vaarallisia tilanteita valtuustosalissa, mutta jakaa työtaakkaa sekä antaa mahdollisuuden laajaan keskusteluun ja suuntaviivojen säätämiseen vielä prosessin aikana.

Kuten kaupunginjohtaja on katsauksessaan todennut, taloussuunnitelma on tulevaisuutta rakentava ja kasvua mahdollistava. Prosessit ovat asettaneet sitovat tavoitteensa valtuuston kolme vuotta sitten laatiman strategian ja sen kriittisten onnistumistekijöiden mukaisesti – tässä saattoi lähes kuulla historian lehden kääntyvän, kun lopulta koko organisaatio on ottanut suuntimat samoin perustein! “Tieto ei riitä, pitää myös pystyä toteuttamaan. Tahto ei riitä, pitää myös tehdä” (Bruce Lee).

Kokoomuksen valtuustoryhmässä talousarvioesitys sai hyväksyvän vastaanoton, eikä meillä ole siihen muutosesityksiä. Neljä vuotta sitten Kokoomuksen vaaliohjelmassa tähtäsimme Kasvun Sastamalaan asiakaslähtöisten palveluiden ja vetovoimaisuuden kehittämisellä. Hallittu sote-palveluiden rakennemuutos, Kasvu ja kulttuuri –palvelujen kehittäminen sekä kaupungin ja yritysten yhteistyön kehittäminen olivat silloin, ja ovat tänään meille tärkeitä!

Talousarviosta näkyy laaja keskustelumme lähipalveluista kontra keskitettävistä palveluista esim. lukioratkaisun, uuden perhepalveluverkoston ja kirjastopalvelujen kohdalla. Sote-palvelujen uudistamisessa on Sotesi osoittanut vahvuutensa Sastamalan elinvoimaa rakentavilla ratkaisuilla, mutta erikoissairaanhoidon rajanveto Aluesairaalan ja Taysin tarjoamien palvelujen välillä ei johda välttämättä yllä yhtä hyviin tuloksiin meidän kannaltamme. Mutta työ on vielä kesken.

Sastamalan kaupungin elinkeinopolitiikka terävöityy, kun elinkeinotoimi siirtyy kaupungin omaan organisaatioon vuoden alussa. Kaupungin uutta 1.6. voimaan tulevaa organisaatiota on virtaviivaistettu ja päällekkäisyyksiä purettu. Hyvä henkilöstöpolitiikka ja hyvä taloudenpito ovat kaiken perusta. Tietenkin on myös asioita, joissa emme ole vielä löytäneet parhaita ratkaisuja, kuten esim. erikoissairaanhoidon budjettien ylittymiset, liikenneyhteyksien ja kuljetuksien kehittäminen tai vaikkapa uimahallin rakentaminen.

Tämän valtuuston viimeinen talousarvio pysyy linjassa myös kaksi vuotta sitten tehdyn valtuustoryhmien tasapainotussopimuksen kanssa. Houkutuksia on kyllä ollut siitä poiketa, se tunnustettakoon. Kunnallisveron korotuksen, 0,75 % vuodelle 2015, sovittiin riittävän ainakin valtuustokauden loppuun. Pudotimme investoinnit poistojen tasolle, eli 7-8 miljoonaan euroon/vuosi. Lukiopalvelujen ja peruskouluverkon muutoksien säästövaikutukset toteutuvat kokonaisuudessaan vuonna 2017. Hoidon porrastuksella (TAYS-VAS-Sotesi) on ollut merkittävät euromääräiset vaikutukset. Samoin olemme saaneet kiinteistökustannusten kasvun hallintaamme kiinteistösalkku-tarkastelun kautta.

Tasapainotussopimukseen sisältyneistä pienistä tuottavuustoimista on lopulta tullut Sastamalassa isoja ja merkittäviä. Kustannukset on pidetty v. 2013 tasolla mm. henkilöstömäärän hallitulla vähentämisellä (15 htv/v). Erityisen tärkeää on myös aktiivinen ote työtoiminnassa ja aktivoinnissa ja mukanaolo valtakunnallisessa kokeilussa. Euromääräinen vaikutus on laskettavissa sadoissa tuhansissa.

Tässä talousarviossa ei oteta lainkaan kantaa vuoden 2019 sote-muutoksiin, koska lainsäädäntöä tai muita perusteita sille ei vielä ole. Tästä helposta harjoituksesta on katse kuitenkin käännettävä nopeasti tulevaisuuteen ja kysymykseen, että mitä soten jälkeen? Miten Sastamalan kaupunki kehittää elinvoimaisuuttaan ja vetovoimaansa, ja miten kaupunki pitää taloutensa tasapainossa uudessa tilanteessa? Kaupungin vakituisten työntekijöiden määrä oli syyskuun lopussa 1372, josta sote-itsehallintoalueen mukana on irtaantumassa 619 vakituista työntekijää. Jäljelle jääviä palveluja jäisi siis tuottamaan tässä tilanteessa 753 kaupungin vakituista työntekijää isohko kiinteistösalkku kainalossaan.

Kokoomuksen valtuustoryhmä kiittää kaupungin johtoa ja koko organisaatiota hyvin sujuneesta talousarvion valmistelutyöstä. Kaupunginjohtajalta kuulemamme motto ”Tehdä oikeita asioita, ja tehdä asiat oikein” on mainio ohje myös uudelle vuodelle. Olemme toiveikkaita ja uskomme kaupungin organisaation ja luottamushenkilöiden yhteiseen työhön!

Kiitos!

Ole lahja maailmalle

Olen rotari kolmesta erityisestä syystä: Jamie, Chihoko ja Mio. Nämä kolme vaihto-oppilastyttöä opettivat minulle ja perheelleni konkreettisesti, miten tärkeä rotarien palvelumuoto on tarjota koti toisesta kulttuurista tulevalle nuorelle. Vastalahjana vaihtoperhe saa oman annoksensa vaihto-oppilaan kulttuurista ja myös oppii katsomaan omaansa toisin silmin. Meissä ihmisissä eri puolilla maailmaa kun on kovin paljon samaa, mutta paljon myös opittavaa toisiltamme!

Nuorisovaihto ykköspalvelukohteemme

Asukaslukuun suhteutettuna Suomi kuuluu vuosivaihdossa rotarymaailman kärkimaihin ja Vammalan klubi Suomen vaihtoklubien kärkeen. Olemme siis yksi maailman ykkösklubeista nuorisovaihdon saralla! Rotaryn nuorisovaihto tarjoaa vuosittain noin 8 000 nuorelle mahdollisuuden tutustua eri maiden kulttuureihin; Vammalasta vuosivaihdossa on vuosittain 1-3 nuorta.

Vammalan rotaryklubin nuorisovaihto alkoi vuonna 1968, jolloin ensimmäinen vammalalainen nuori matkasi Yhdysvaltoihin. Tämän jälkeen kymmenillä nuorilla on ollut mahdollisuus tutustua ihmisiin ja elämäntapoihin ympäri maailmaa ja olla näin omalta osaltaan lähentämässä eri kulttuureja keskenään. Vastavuoroisesti Vammalassa on ollut vuosien saatossa kymmeniä ulkomaalaisia nuoria. Näistä vaihdoista on kehkeytynyt useita vuosia ja vuosikymmeniä kestäneitä ystävyyssuhteita, joita on vaalittu ja vaalitaan edelleen tiiviillä kirjeenvaihdolla ja jopa vierailuilla silloisten isäntäperheiden luona.

Huippuesimerkki pysyvistä ystävyyssuhteista on klubimme kummipoika Johannes Arnold. Johanneksen äiti oli Vammalassa vaihto-oppilaana 70-luvun puolivälissä, jolloin hän suomalaistui niin, että antoi lapsilleen suomalaiset nimet ja opetti heille suomen kielen.  Johannes tuli toisen polven vaihto-oppilaana Vammalaan 2012-2013, ja lopulta palasi paikkakunnalle kultaseppäopiskelijana syksyllä 2015. Johannes viihtyy luonnossa ja saunassa, ja pääsi työharjoitteluun ihan Ivaloon saakka!

Amanda Jukarainen toivoi pääsevänsä vaihtoon Etelä-Koreaan, ja kauniina elokuun aamuna viime syksynä annoimmekin iloiselle Amandalle Vammalan viirin viemisiksi Amandan uudelle kotiklubille Souliin. Vaihdossa saimme Vammalaan japanilaisen Luca Takahashin, joka on opiskellut erityisen ahkerasti suomen kieltä. Lucan parhaita elämyksiä syksyllä oli tähtitaivaan ja revontulien näkeminen. Sekä Amanda että Luca ovat viesteissään jo ehtineet surra, kuinka nopeasti vaihtovuosi on loppumassa!

Tehtävät kierrossa

Yksi suuri este rotaritoimintaan liittymiselle saattaa olla tehtävien kierto – rotaatio. Vuosi sitten, kun presidentin tulevat tehtävät omalla kohdallani olivat vasta muutama hajanainen sana paperilla, lievä paniikki valtasi mielen. Mihin sitä taas oli itsensä laittanutkaan?

Mutta kuten kaikissa yhdistyksissä, vetovastuun ottaminen on lopulta hyvin antoisaa. Yhdistyksen jäsenet tulevat tutuiksi ja apua saa kokeneemmilta niin paljon kuin vain huomaa pyytää – onhan ihanteemme toisten palveleminen! Rotaryvuoden kansainvälinen teema – Ole lahja maailmalle – on myös rohkaissut olemaan oma itsensä ja valjastamaan omat vahvuusalueet rotaritoiminnan hyväksi. Siksipä Vammalan rotaryklubin tämänvuotinen ohjelma sai musiikki-teeman!

Yhteistyöllä päästään lopulta aina paljon parempaan lopputulokseen kuin mihin kukaan yksin pystyisi. Oli hienoa päästä kertomaan ison yhteistyöponnistuksen uudesta saavutuksesta omalle klubille, kun koko Afrikka julistettiin poliovapaaksi alueeksi! Rotarien 1,2 miljardin USD:n panostus 30 vuoden aikana yhdessä maailman terveysjärjestön, UNICEF:in ja Bill & Melinda Gatesin kanssa on vähentänyt poliotapauksien määrää 99 % lähes 200 maasta. Kun saamme työmme päätökseen Afganistanissa ja Pakistanissa, polio seuraa isorokkoa toisena vakavana ihmiskunnan sairautena, joka on onnistuttu voittamaan.

Päivi Pelttari
Vammalan rotaryklubi
Presidentti 2015-2016

 

Rotary kokoaa yhteen ihmisiä, jotka haluavat käyttää omaa erityisosaamistaan hyvän tekemiseen sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Rotaryjärjestö kasvattaa jäseniään toimimaan järjestön tunnuslauseen Palvelu itsekkyyden edelle -hengessä. Rotarina oppii ymmärtämään yhteiskunnan eri osa-alueita, koska tapaamme säännöllisesti eri ammattiryhmien edustajia. Rotarien ihanteena on toimia eettisesti ja oikein kukin omalla paikallaan ja omassa työssään sekä antaa asiantuntemuksensa toisten käytettäväksi.

Oikein hyvä syy rotaritoimintaan liittymiselle edellä mainittujen lisäksi on sama kuin Paul Harrisille kavereineen jo 111 vuotta sitten: uudet ystävät sekä virkistyminen ja viihtyminen! Viikkokokous tarjoaa pienen hengähdystauon arjen keskellä mielenkiintoisen sisällön ja ystävien kera. Kun Paul Harris kutsui koolle ystäviään Chicagossa 1905, he ottivat ensimmäiseksi tehtäväkseen kotikaupunkinsa liikemoraalin parantamisen.  Jo 1910 toiminta-ajatus laajentui ympäröivän yhteiskunnan kehittämiseksi, josta edelleen maailmanlaajuiseksi päämääräksi. Rotary rantautui Eurooppaan Lontoossa 1911, ja Suomen ensimmäinen rotaryklubi perustettiin Helsinkiin 1926.  Vammalaan rotaryliike rantautui vuonna 1950. Nykyään rotareita on yli 1,2 miljoonaa järjestön noin 34 000 klubissa yli 200 maassa.

Kirjoitus julkaistu Äetsän rotarien julkaisemassa Sastamala-lehdessä huhtikuussa 2016

Puhe talousarviovaltuustossa 2015

Hyvät läsnäolijat ja kuulijat!

Toivon ensimmäisenä rauhaa meille kaikille Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa. Arkiset askareemme menettävät merkityksen, jos yhteiskuntamme suistuu mielivallan ja pelon armoille. Pidetään siis kiinni etuoikeudestamme suunnitella tulevaisuutta ja rakentaa entistä parempaa yhteiskuntaa tänään täällä Sastamalassa.

Kokoomuksen valtuustoryhmän mielestä vuoden 2016 talousarviossa näkyy positiivinen käänne, vaikka talouden tasapaino on vasta hädin tuskin saavutettu. Vaikka vuodesta 2015 tuleekin kolmas peräkkäinen tappiovuosi, olemme nyt rohkean realismin tiellä, ja järjestämässä palvelut varojemme ts. raamin mukaisesti. Veroprosenttien ja talousarvion käsittely nyt ensimmäistä kertaa samassa kokouksessa tukee tätä logiikkaa. Toimintakulut pysyvät viimevuosien keskimääräisellä tasolla.

Vuoden takainen sopimus talouden sopeuttamiskeinoista on tuonut pitkäjänteisyyttä ja levollisuutta talousarvion käsittelyyn. Osa sopeutuksen toimenpiteistä on jo osoittanut tulosta, osa on vasta pääsemässä vauhtiin. Uskomme että salaisuus piilee erityisesti kustannusten kasvun hillitsemisessä, jolloin henkilöstölähtöiset tuottavuustoimet ovat pääroolissa, eikä sanaa ”pienet” edes pitäisi käyttää näiden tuottavuustoimien kohdalla! . Tarkkaa taloudenpitoa tarvitaan erityisesti investointiprojekteihin.

Talousarvion käsittelyssä on uudistettu myös osallistumista. Valtuusto on saanut melko aikaisessa vaiheessa käsitellä investointisuunnitelmaa – myös käyttötalouden painopisteet käsiteltiin seminaarissa hyvissä ajoin ennen kaupunginhallituksen talousarviokokousta. Kun tähän vielä ynnätään vuoden takainen päätös, ettemme käsittele yksittäisiä virkoja tai toimia talousarviokokouksessa, niin vaikuttamiselle löytyy oikea aika ja paikka lautakuntien talousarvio- ja käyttötaloussuunnitelma-kokouksissa. Vertailuna viiden vuoden takainen ennätystilanne, jolloin KH:lle esitettiin yhteensä 20 uuden viran tai toimen perustamista yli valtuuston vahvistaman raamin, ja esim. informaatikon tehtävästä äänestettiin valtuustossa yön pimeinä tunteina. Tuntuisiko siltä, että operatiiviset asiat olisivat löytäneet oikeat fooruminsa, ja byrokratiaakin selätetty?

Kokoomuksen valtuustoryhmä tavoittelee päätöksenteossaan vetovoimaista ja turvallista Sastamalaa sekä asiakaslähtöisiä palveluita. Hyvän maineen saavuttaminen edelläkävijänä ja osaavana uudistajana vaatii ponnisteluja ja tekoja meiltä kaikilta joka päivä. Kokoomuksen ryhmässä olemme vaikuttuneita erityisesti Sotesin osaavasta uudistumisesta ja saavutuksista, jotka ovat saaneet julkisuutta jopa ulkomaita myöden. Muutoksena tulemme esittämään, että perusopetuksen kohdalla säilytämme tavoitteen, että oma perusopetus on sastamalalaisille houkuttelevin vaihtoehto. Perhepalveluverkoston kohdalla esitämme, että toiminnan mittariksi valitaan niiden perheiden lukumäärä, joihin perhepalveluverkoston toimenpiteet ovat vuoden aikana kohdistuneet.

Kokoomuksen valtuustoryhmä kantaa huolta elinvoiman vahvistamisesta, kasvun eväistä ja hyvinvoinnin edistämisestä. Sastamala ei ole yksin vähäisen tonttikysynnän kanssa, tai vaikkapa kivijalkakauppojen karkaamisen kanssa, mutta tulevaisuutta pitää rakentaa myös haastavina aikoina. Kahdeksassa taajamassamme on paljon omakotitaloja ja asuntoja kaupan: meidän tehtävämme on huolehtia, että taajamat säilyvät elinkelpoisina ja houkuttelevina, koska aina on niitäkin, jotka haluavat edullisempaa ja väljempää asumista kuin mitä esim. Tampere pystyy tarjoamaan. Elinvoiman vahvistamista on myös kaupungin aktiivinen rooli työllisyyden edistämisessä.

Toinen painopisteemme on kaupungin oma henkilöstö. Henkilöstön määrän hallittu vähentäminen on oikeutettu tavoite, koska palvelujen tarvitsijoiden määrä eli kaupungin väkiluku on laskenut. Samalla turvaamme mahdollisuuden panostaa uusiin tehtäviin silloin, kun siihen on tarvetta.

Vuonna 2009 kaupungilla oli 850 vakinaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää ja tavoitteena organisaation selkeä keventäminen, rakenteen yksinkertaistaminen, hallinnon vähentäminen ja vakanssien kriittinen tarkasteleminen. Pohdimme silloinkin sote-asioita, ykkösasiana silloin Saspen 650 työntekijän organisaation yhdistämistä kaupungin organisaatioon. Vuoden 2012 alussa vahvuus olikin em. lukujen summa, eli 1506 henkilöä, mukaan lukien Kiikoisten yhdistymisen.

Tänään Sotesin henkilöstömäärä on 803, ja koko kaupungin 1923, joten olemme onnistuneet kasvattamaan kaupungin organisaatiota neljässä vuodessa noin 140 henkilöllä ja noin kuudella miljoonalla eurolla, jos jätämme lomatoimen työntekijät (140) sekä Sastamalan opiston tuntiopettajat (137) tarkastelusta ulos. Sotesin työntekijämäärän lisäys on 101 henkilöä ja muun organisaation 40 henkilöä. Tasapainotusta siis tarvitaan!

Vuoden 2010 talousarviossa vuosikate oli 234 eur/asukas, ja lainat 2237 eur/asukas. Tänään käsittelyssä oleva talousarvio päätyy piirun verran parempiin lukuihin emokaupungin osalta (295 eur/as ja 2105 eur/as), ja Suomen kuntien keskiarvossa olemme kirineet ainakin sote-kustannusten osalta parempaan suuntaan. Pirkanmaan 22 kunnan veroprosentin keskiarvo on tänä vuonna 20,24%, eli Sastamala on 0,5% sen yläpuolella. Yleisen kiinteistöveron keskiarvo on 1,02%, vakituisen asunnon 0,49% ja muun kuin vakituisen asunnon 1,06%. Sastamalan vastaavat luvut ovat näihin verraten kilpailukykyisiä (0,8%, 0,45%, 0,98%). Muutoksena tulemme esittämään maaseudun osaprosessin puunmyyntitulojen nostamista tasolle 350 teur/v. koko suunnitelmakaudelle.

Kokoomuksen valtuustoryhmä kiittää kaupungin johtoa ja koko organisaatiota hyvin sujuneesta talousarvion valmistelutyöstä. Kaupunginjohtajan motto ”Tehdä oikeita asioita, ja tehdä asiat oikein” on mainio ohje tulevalle vuodelle. Olemme toiveikkaita ja uskomme kaupungin organisaation ja luottamushenkilöiden yhteiseen työhön!

Kiitos!

Arto Satosen kampanjassa mukana: Arto Sastamalan suunnasta katsottuna

”Arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin” neuvoo suomalainen sananlasku. Arto Satosen kolme kautta kansanedustajana sekä valinta eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi on hyvä esimerkki siitä, että neuvoa noudattamalla pääsee pitkälle. Arto on hankkinut vankan kokemuksen omalla ahkeruudellaan, mutta laaja yhteistyöverkosto on toisten arvostamisen tulos. Arto kysyy ja kuuntelee sekä antaa arvon myös vastakkaisille mielipiteille. Tätä olen pitkään vierestä seurannut – ja vakuuttunut!

Tutustuin Artoon Lounais-Pirkanmaan seutukunnan kokouksissa, joihin osallistuin Äetsän kunnanhallituksen jäsenenä. Vammalan kaupunginjohtaja Paavo Salli ja alun alkaen valtuuston puheenjohtaja Arto Satonen toivat pöytäämme milloin ammattikoulua, elinkeinopolitiikkaa ja aluesairaalaa, milloin liikenne- ja vesiasioita tai kansalaisopistoa, Herra Hakkaraista ja Bäckmanin taloa. Vastakkaisia mielipiteitä risteili eri kuntien edustajien välillä tiuhaan, mutta tekemisen meininki oli kuitenkin vallalla. Lopulta Äetsä teki aloitteen uuden kaupungin perustamisesta, ja vuoden 2008 marraskuussa istahdimme Arton kanssa Sastamalan ensimmäisen valtuuston kokoukseen vierekkäisille paikoille.

Teimme noihin aikoihin myös yhteisen junamatkan Helsinkiin, kun Arto järjesti Sastamalan karvalakkivaltuuskunnalle ajan opetusministeri Sari Sarkomaan luokse. Selvitimme ministerille, miten kaikkien Sastamalan kokoisten kaupunkien musiikinopetus on jo valtionavun piirissä, ja jätimme hänelle Sastamalan Musiikkiopiston hakemuksen. Sen hyväksyminen oli sitten kuin ylimääräisen ”porkkanaraha” ja siitä on oikein hyvä mieli vieläkin!

Keikyän Kokoomuksen puheenjohtajan roolissa olen ollut mukana kaikissa Arton eduskuntavaalikampanjoissa. Arto on paikallisyhdistyksemme vakituinen vieras, ja odotammekin mielenkiinnolla Arton analyysia päättymässä olevan vaalikauden tuloksesta sekä uusista suuntaviivoista. Suomen taloustilanteen vuoksi toivon, että vaalit johtavat selkeään hallituskuvioon, jotta myös eduskunta voi keskittyä enemmän ratkaisuihin kuin välikysymyksiin. Samaa toivon myös Sastamalan kaupunginhallituksen jäsenenä: mekin kaipaamme työrauhaa omaan työhömme mm. sote-palvelujen ja toisen asteen koulutuksen kehittämisen parissa.

Yrittäjän puolisona ja perheyrityksen työntekijänä toivon uuden eduskunnan paneutuvan yrityksien toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä parantaviin ratkaisuihin. Arto on miettinyt näitä asioita jo niin perusteellisesti, että on koonnut pohdintansa Hyvinvointiyhteiskunnan Pelastusoppi -kirjaksi. Mikä on muuten hyvin reilua Artolta: monen muun ehdokkaan teesit ovat vielä naulaamatta!

Kokemuksen lisäksi Artolla riittää innostusta ja ihanteita. Kirjan loppukaneetti – mahdottomia ei vaadita, ”lite bättre” riittää – on hyvä haaste meille kaikille! Tehdään hieman enemmän töitä, hieman enemmän vapaaehtoistyötä ja annetaan hieman enemmän omaa aikaamme apua tarvitseville läheisillemme ja ystävillemme. Yhteinen ponnistus mahdollistaa pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan jatkuvuuden!

Päivi Pelttari Sastamalan Kokoomuksen valtuustoryhmän pj.